Hulp nodig?

Deel deze pagina

Groen Spaardeposito

Sparen voor een betere wereld

 • Sparen met vaste rente en looptijd
 • Sparen met belastingvoordeel
 • Minimaal spaarbedrag van € 5.000,-

Het product

Met de Groen Spaardeposito zet u uw spaargeld voor 5 jaar vast. U draagt tegelijkertijd bij aan een betere wereld.

Vaste rente en looptijd

 • Looptijd van 5 jaar
 • Minimaal spaarbedrag van € 5.000
 • Sparen met belastingvoordeel

Uw bijdrage aan een betere wereld

Het geld dat u stort op uw ING Groen Spaardeposito investeren wij zoveel mogelijk in groene projecten zoals windturbines en duurzame woningbouw. Daarnaast zetten we uw spaargeld in voor microfinanciering. Zo kunnen kleine ondernemers in ontwikkelingslanden geld lenen voor het opzetten van hun eigen bedrijf. Met een ING Groen Spaardeposito draagt u dus concreet bij aan een betere wereld.

Uw belastingvoordeel met ING Groen Spaardeposito

De overheid stimuleert investeringen in milieuvriendelijke projecten. Kiest u voor het ING Groen Spaardeposito, dan kunt u profiteren van belastingvoordeel. Uw inleg telt tot € 57.213 niet mee voor uw vermogen in box 3. Met een fiscaal partner is dit zelfs € 114.426. U bespaart over dit bedrag 1,2% vermogensrendementsheffing. Daarnaast geldt een heffingskorting. Deze kunt u aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Goed om te weten

 • Een deposito kan ondanks dat uw geld voor langere tijd vast staat, een lagere rente bieden dan een spaarrekening waarbij opnemen altijd mogelijk is. Bekijk hier de rente van een deposito en een variabele spaarrekening.
 • U legt 1 spaarbedrag in. Het is niet mogelijk daar geld bij te storten. U kunt wel meerdere deposito’s openen.
 • Neemt u uw geld voor het einde van de looptijd op, dan betaalt u opnamekosten.

De looptijd bepaalt uw rente

U krijgt de onderstaande rente op jaarbasis.

LooptijdRente
5 jaar0,01%
 
Tarieven per 24 mei 2016

Voor wie?

Voor wie?

 • u uw spaargeld voor langere tijd kunt missen
 • u de zekerheid van een vaste rente wilt
 • u wilt bijdragen aan een betere wereld
 • u wilt profiteren van fiscaal voordeel

Andere spaarmogelijkheden

Past een andere spaarrekening toch beter bij u? Bekijk onderstaand overzicht:

RekeningOmschrijving
Oranje SpaarrekeningU wilt meerdere spaardoelen binnen 1 rekening kunnen instellen en uw geld altijd kunnen opnemen.
Spaarrekening voor UNICEFU wilt samen met ons UNICEF steunen en uw geld altijd kunnen opnemen.
BonusrenterekeningU verwacht dat uw spaarsaldo na afloop van een spaarjaar minimaal gelijk is aan het startsaldo van dat spaarjaar.
Top-, en ProfijtrekeningU wilt ook, wanneer u geen Mijn ING of de Mobiel Bankieren App gebruikt, uw rekening kunnen beheren via Klantenservice en Kantoor en altijd kunnen opnemen.
Groei Groter RekeningU wilt sparen voor uw (klein)kind.
PensioenspaarrekeningU wilt sparen voor uw pensioen.
 

Goed om te weten

 • Met een Groen Spaardeposito ontvangt u een vaste rente. Vergelijk de rentepercentages daarom goed. Houd rekening met een toekomstige rentestijging, daarvan profiteert u niet. Meer weten? Bekijk de actuele rentepercentages.
 • Wetswijzigingen kunnen invloed hebben op eventueel belastingvoordeel.
 • Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing. Bekijk meer informatie.

Rekenvoorbeelden

De Groen Spaardeposito heeft een looptijd van 5 jaar.

Goed om te weten

 • De rente verandert niet tot het einde van de looptijd.
 • De rente geldt op jaarbasis (365 dagen).
 • Uw rente wordt dagelijks als volgt opgebouwd: rentepercentage / 365 x uw saldo
 • De rente wordt gestort op uw Betaalrekening. Er is dus geen rente-op-rente op uw Groen Spaardeposito.
 • Als u uw Groen Spaardeposito opent vóór 22.00 uur, dan heeft u nog op dezelfde dag recht op het rentetarief dat dan geldt.

Bekijk rekenvoorbeelden

In de rekenvoorbeelden kunt u zien hoe wij uw rente berekenen.

Hoe werkt het fiscale voordeel?

Uw ING Groen Spaardeposito biedt meer dan alleen vaste rente. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u ook de volgende belastingvoordelen ontvangen:
 • extra vrijstelling op belasting over uw vermogen
 • heffingskorting op uw inkomstenbelasting
In drie rekenvoorbeelden ziet u hoe u kunt profiteren van de fiscale voordelen. Ook tonen we wanneer het ING Groen Spaardeposito voor u financieel niet gunstig is in vergelijking met andere spaarvormen.
Rekenvoorbeelden Fiscaal Voordeel

Hoe werkt jaarlijkse uitbetaling van rente?

Stel:
 • u heeft een ING Groen Spaardeposito
 • het saldo is € 25.000
 • de looptijd is 5 jaar
 • het rentepercentage is 0,01% op jaarbasis
U ontvangt dan per jaar een rente van 0,01%, dat is elk jaar 0,01% x € 25.000 = € 2,50

Een schrikkeljaar heeft een dag extra.
De rente per dag is 0,01% x € 25.000 / 365 dagen = € 0,01
U ontvangt dan € 2,50 + € 0,01 = € 2,51

Let op: de genoemde rentepercentages zijn voorbeelden. Kijk hier voor actuele rentepercentages.

Voorwaarden

Bij uw ING Groen Spaardeposito horen onderstaande voorwaarden. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten. En wat wij verwachten van u.

De rekening

 • Op een ING Groen Spaardeposito staat uw spaargeld voor een bepaalde periode vast.
 • U ontvangt een vast rentepercentage tijdens de looptijd.
 • Het ING Groen Spaardeposito valt onder de regeling ‘Groene beleggingen’.
 • Uw ING Groen Spaardeposito is gekoppeld aan uw ING Betaalrekening.
 • U kiest zelf waarop we de inleg van uw Groen Spaardeposito aan het einde van de looptijd storten: op uw ING-spaarrekening met variabele rente of op uw Betaalrekening.

De rente

 • Als u het ING Groen Spaardeposito opent voor 22.00 uur, bouwt u nog dezelfde dag rente op tegen het rentetarief dat dan geldt.
 • U bouwt rente op tot de dag dat uw ING Groen Spaardeposito afloopt.
 • Wij berekenen op dagbasis de rente waar u recht op heeft: rentepercentage/365 x uw saldo op die dag.
 • In een schrikkeljaar gebruiken we dezelfde formule en ontvangt u een dag langer rente. 
  Bekijk rekenvoorbeelden
 • De rente ontvangt u jaarlijks op uw Betaalrekening. Aan het einde van de looptijd ontvangt u de rente (samen met uw inleg) op uw ING-spaarrekening met variabele rente óf op uw Betaalrekening (afhankelijk van uw keuze tijdens het openen).
 • Eén keer per jaar ontvangt u rente.
 • Als uw ING Groen Spaardeposito afloopt in een weekend of op een feestdag dan ontvangt u het bedrag op de eerstvolgende werkdag. Over de extra dag(en) ontvangt u natuurlijk ook rente.

Beëindigen

 • U mag de Groen Spaardeposito-overeenkomst binnen 14 kalenderdagen zonder kosten ontbinden. Dit kunt u ons telefonisch laten weten. De ontbindingstermijn gaat in op het moment dat u deze voorwaarden heeft ontvangen.
 • Wilt u uw ING Groen Spaardeposito na de ontbindingstermijn opzeggen, dan betaalt u opnamekosten.
 • U kunt uw ING Groen Spaardeposito niet tussentijds kosteloos opzeggen wanneer de wet wijzigt.

Tijdens de looptijd opnemen

 • Wij brengen kosten in rekening als u tijdens de looptijd geld opneemt, behalve als één van de rekeninghouders is overleden.
 • De opnamekosten zijn 1,5 % van het bedrag dat u opneemt, vermenigvuldigd met de resterende looptijd in jaren. Een niet volgemaakt spaarjaar telt als volledig jaar. De opnamekosten zijn nooit meer dan 7,5% van het bedrag dat u opneemt. Bekijk rekenvoorbeelden

Over de regeling 'Groene beleggingen'

 • De regeling ‘Groene beleggingen’ is opgenomen in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Hierin staat aan welke voorwaarden groene beleggingen moeten voldoen.
 • Als er tijdens de looptijd van uw deposito te weinig groene beleggingen beschikbaar zijn, mogen we:
  • Uw Groen Spaardeposito uitbetalen aan het einde van de looptijd ondanks dat u heeft gekozen voor automatisch verlengen.
  • Uw looptijd eerder beëindigen. We maken dan uw tegoed inclusief de rente die u heeft opgebouwd over op uw Betaalrekening. Daarna heffen we uw ING Groen Spaardeposito op.
 • Het ING Groen Spaardeposito wordt belegd door de ING Groenbank N.V., onderdeel van de ING Bank N.V.
 • De ING Groenbank N.V. mag dit spaarproduct met belastingvoordeel aanbieden, omdat zij door de overheid is erkend als groen fonds in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Over deze voorwaarden

ING Groenbank N.V. is statutair gevestigd aan Bijlmerplein 888, handelsregister nr. 33160155 in Amsterdam. De ING is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het Register Kredietinstellingen en Financiële Instellingen. Ook staat de ING onder het toezicht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Neem voor informatie over het toezicht op de ING contact op met DNB (www.dnb.nl), de AFM (www.afm.nl) of de NMa (www.nmanet.nl).

Veelgestelde vragen