Actuele variabele spaarrentes

Als u kiest voor een spaarrekening of een deposito is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de bijbehorende rente. Op deze pagina vindt u alle rentetarieven van de particuliere spaarproducten van de ING.

Uw spaarrente

U vraagt zich misschien af waar de hoogte van uw spaarrente op wordt gebaseerd. De hoogte van de spaarrente is afhankelijk van onder meer de volgende factoren:

 • de marktrentes
 • het spaargedrag van onze klanten
 • de voorwaarden van de betreffende spaarrekening
 • de spaarrentes in de markt
Wilt u weten op welke manier deze factoren de spaarrente bepalen en hoe de rente op de producten van ING in relatie tot de marktrente is? Lees dan de
7 vragen over spaarrente’ of bekijk onze video’s: Alles over sparen en rente.

Te openen ING spaarrekeningen met een variabele rente


Spaarrekening voor UNICEF
 • Geen minimumsaldo, maximaal rentedragend tegoed € 250.000
 • Vrij opnemen en inleggen
 • Sparen zoals u gewend bent én samen met ons UNICEF steunen
Tot € 25.0001,00% over uw gehele saldo
Van € 25.000 tot € 75.0001,10% over uw gehele saldo
Van € 75.000 t/m € 250.0001,30% over uw gehele saldo
 
Tarieven per 18 december 2014
Oranje Spaarrekening
 • Geen minimumsaldo
 • Vrij opnemen en inleggen
 • Inzicht in en overzicht over uw spaardoelen
Tot € 25.0001,00% over uw gehele saldo
Van € 25.000 tot € 75.0001,10% over uw gehele saldo
Van € 75.000 t/m € 1.000.0001,30% over uw gehele saldo
 
Tarieven per 18 december 2014
Bonusrenterekening
 • De hoogte van uw spaarsaldo bepaalt welke basisrente u ontvangt
 • U ontvangt bonusrente als uw saldo na afloop van een spaarjaar minimaal gelijk is aan het startsaldo van dat spaarjaar
Uw spaarsaldoBasisrenteBonusrenteMaximale rente
Tot € 5.0000,60%0,40%1,00%
Van € 5.000 tot € 25.000 over het gehele saldo0,80%0,40%1,20%
Van € 25.000 t/m € 1.000.000 over het gehele saldo1,00%0,40%1,40%
 
Tarieven per 18 december 2014
Profijtrekening
 • Minimumsaldo: € 25.000
 • Vrij opnemen en inleggen vanaf het minimumsaldo
Tot € 75.0001,10% over het gehele tegoed
Vanaf € 75.000 t/m € 1.000.0001,30% over het gehele tegoed
 
Tarieven per 18 december 2014
Toprekening
 • Geen minimumsaldo
 • Vrij opnemen en inleggen
Uw saldo t/m € 1.000.0001,00%
 
Tarieven per 18 december 2014
Groei Groter Rekening
 • Eenvoudig snel en flexibel sparen voor uw (klein)kind
 • Op naam van uw (klein)kind
Uw saldo t/m € 250.0001,50%
 
Tarieven per 18 december 2014
Private Banking Spaarrekening
Deze spaarrekening is beschikbaar voor Private Banking
Private Banking is toegankelijk bij een belegd vermogen vanaf € 500.000
Uw saldo t/m € 10.000.0001,10%
 
Tarieven per 18 december 2014

Niet meer te openen ING-spaarrekeningen met een variabele rente


Comfortspaarrekening
 • Geen minimumsaldo
 • Vrij opnemen en inleggen
Uw saldo t/m € 1.000.0001,00%
 
Tarieven per 18 december 2014
Groeirekening
 • Eenvoudig, snel en flexibel sparen voor uw (klein)kind
 • Op naam van uw (klein)kind
Uw saldo t/m € 225.0001,15%
Bonusrente van 20% over het opgebouwde rentebedrag op de 5e, 10e en 18e verjaardag van het kind
 
Tarieven per 18 december 2014
Sneltreinspaarrekening1,00%
Bonusrente van 5% of 10% (afhankelijk van het aantal voltooide spaarjaren) over de eindwaarde bij opheffen van de Sneltreinspaarrekening.
 • De bonus wordt berekend over de waarde op 31/12 in het jaar voorafgaand aan de opheffing
 • 5% bonus over de eindwaarde bij opheffen wanneer u langer dan 5 jaar maar korter dan 10 jaar heeft gespaard
 • 10% bonus over de eindwaarde bij opheffen wanneer u langer dan 10 jaar heeft gespaard
 • Wanneer u in 1 jaar meer dan € 1.000 inlegt, telt het bedrag boven de € 1.000 niet mee voor de bonusberekening
 
Tarieven per 18 december 2014
Spaardeel bij de Beleggershypotheek met sparen en beleggen
Uw saldo t/m € 1.000.0003,00%
 
Losgekoppelde Bankspaarrekening1,30%
 
Levenslooprekening1,35%
 • Fiscaal aantrekkelijk sparen uit brutoloon
 • Sparen voor (ouderschaps)verlof of eerder stoppen met werken
 
Tarieven per 18 december 2014
Spaarloonrekening1,30%
 • 1 januari 2012 is de Spaarloonregeling gestopt
 • Vanaf 1 januari 2012 is het gehele spaarsaldo vrij opneembaar
 
Tarieven per 18 december 2014

De hoogte van de rente is afhankelijk van het contract dat uw werkgever met de ING heeft afgesloten. Het rentepercentage staat vermeld op het afschrift van uw Spaarloonrekening dat u eenmaal per kwartaal ontvangt. Als uw Spaarloonrekening gekoppeld is aan uw Betaalrekening, ziet u het rentepercentage ook in Mijn ING.
Ondanks de constante zorg en aandacht die de ING aan de samenstelling van haar website www.ing.nl besteedt, is het helaas mogelijk dat in de genoemde tarieven typefouten staan. De ING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voor u uit eventuele typefouten zou kunnen voortvloeien.

Hulp nodig?

Deel deze pagina