Wijziging spaarrente

Met ingang van 29 april 2015 wordt de variabele rente van onderstaande particuliere spaarrekeningen verlaagd. Alle rentepercentages zijn op jaarbasis.

De spaarrente

U vraagt zich misschien af waar de hoogte van uw spaarrente op wordt gebaseerd. De hoogte van de spaarrente is afhankelijk van onder meer de volgende factoren:
  • de marktrentes
  • het spaargedrag van onze klanten
  • de voorwaarden van de betreffende spaarrekening
  • de spaarrentes in de markt
Wilt u weten op welke manier deze factoren de spaarrente bepalen en hoe de rente op de producten van ING in relatie tot de marktrente is? Lees dan alles over spaarrente.
De rentepercentages die u ziet, zijn variabel en op jaarbasis. Variabele rente betekent dat de rente op ieder moment door de ING naar boven en naar beneden kan worden aangepast. Het maximumbedrag waarover u rente ontvangt, is steeds het hoogst vermelde bedrag per spaarrekening. Zonder vermelding geldt er geen maximum.

 

Oranje Spaarrekening
Bij een saldo tot € 25.000 0,90% (was 1,00%)
Bij een saldo van € 25.000 tot € 75.000 1,00% (was 1,10%)
Bij een saldo van € 75.000 t/m € 1.000.000  1,20% (was 1,30%)
De rente per saldoklasse geldt over het hele saldo    
 
Spaarrekening voor UNICEF
Bij een saldo tot € 25.000 0,90% (was 1,00%)
Bij een saldo van € 25.000 tot € 75.000 1,00% (was 1,10%)
Bij een saldo van € 75.000 t/m € 250.000  1,20% (was 1,30%)
De rente per saldoklasse geldt over het hele saldo    
 
Bonusrenterekening
Totale rente 
Bij een saldo tot € 5.000 0,90% (was 1,00%)
Bij een saldo van € 5.000 tot € 25.000 1,10% (was 1,20%)
Bij een saldo van € 25.000 t/m € 1.000.000 1,30% (was 1,40%)
 
Waarvan basisrente 
Bij een saldo tot € 5.000 0,50% (was 0,60%)
Bij een saldo van € 5.000 tot € 25.000 0,70% (was 0,80%)
Bij een saldo van € 25.000 t/m € 1.000.000 0,90% (was 1,00%)
 
Waarvan bonusrente 0,40% (ongewijzigd)
De rente per saldoklasse geldt over het hele saldo    
 
Profijtrekening   
Minimumsaldo € 25.000  
Over saldi tot € 75.000 1,00% (was 1,10%)
Over saldi van € 75.000 t/m € 1.000.000 1,20% (was 1,30%)
De rente per saldoklasse geldt over het hele saldo    
 
Comfortspaarrekening  
Over saldi t/m € 1.000.000 0,90% (was 1,00%)
 
Toprekening   
Over saldi t/m € 1.000.000 0,90% (was 1,00%)
 
Private Banking Spaarrekening   
Over saldi t/m € 10.000.000 1,00% (was 1,10%)
 
Losgekoppelde Bankspaarrekening   
Over het gehele saldo  1,20% (was 1,30%)
 
Groei Groter Rekening  
Over saldi t/m € 250.000 1,40% (was 1,50%)
 
Groeirekening  
Over saldi t/m € 225.000 1,05% (was 1,15%)
 
Sneltreinspaarrekening  
Over het gehele saldo 0,90% (was 1,00%)
 
Levenslooprekening  
Basis Index 1,25% (was 1,35%)
 
Spaarloonrekening  
Basis Index 1,20% (was 1,30%)
 

Hulp nodig?

Deel deze pagina