89% van onze klanten beoordeelt onze beleggingsproducten

met een goed tot uitstekend

Onze klanten waarderen onze beleggingsproducten. Dit blijkt uit klantonderzoek uit december 2013. ING Private Banking vindt het belangrijk goed op te hoogte te blijven van de tevredenheid van haar klanten. Daarom wordt er meerdere malen per jaar i.s.m. een onderzoeksbureau onderzoek onder Private Banking klanten verricht.

 

Beleggingsstrategieën

Op basis van de deskundige visie van het ING Investment Office bepalen we onze 6 beleggingsstrategieën. Vervolgens selecteren we de fondsen die het beste voldoen aan het doel van die strategie

Beleggingsstrategie Index

Binnen Vermogensbeheer kunt u kiezen voor de beleggingsstrategie Index. Er wordt dan volledig in indextrackers belegd en u profiteert van de kennis van onze beleggingsexperts.

 • Overzichtelijke en transparante portefeuille
 • Lage kosten door te beleggen in indextrackers
 • Actieve asset allocatie op strategisch en tactisch niveau
 • Profiteren van de kennis en expertise van het ING Investment Office
 • Weinig omkijken naar uw beleggingen, het ING Investment Office beheert uw vermogen

Rendement van de beleggingsstrategie Index van de ING

Beleggingsstrategie Actueel

Beleggingsstrategie Actueel volgt de trend van de beurzen. Deze strategie heeft een wereldwijde spreiding met accenten op verschillende sectoren.

 • Doel: vermogensopbouw
 • Inspelen op actuele ontwikkelingen
 • Evenwichtige en wereldwijde spreiding

Rendement van de beleggingsstrategie Actueel van de ING met profiel Neutraal

Beleggingsstrategie Duurzaam

Duurzaam is voor de maatschappelijk bewuste belegger met een scherp oog voor goed rendement. Thema's van de portefeuille zijn onder meer alternatieve energie en schoon drinkwater.

 • Doel: vermogensopbouw met aandacht voor mens, milieu en maatschappij
 • Wereldwijde spreiding over regio’s en sectoren, met accent op Europa
 • Strenge selectiecriteria vanuit de ING voor duurzame beleggingen

Rendement van de beleggingsstrategie Duurzaam van de ING met profiel Neutraal

Beleggingsstrategie Inkomen

De strategie voor de belegger die regelmatig inkomsten uit zijn beleggingen wil. Een strategie gericht op stabiele, voor een belangrijk deel Europese beleggingen.

 • Doel: periodiek inkomen uit vermogen
 • Beleggingen die periodiek rente of dividend uitkeren
 • Overwegend Europese beleggingen

Rendement van de beleggingsstrategie Inkomen van de ING met profiel Neutraal

Beleggingsstrategie Dynamiek

Dynamiek biedt kansen door alert en slagvaardig in te spelen op de marktdynamiek.

 • Doel: vermogensopbouw
 • Actief volgen van de marktdynamiek
 • Meer kansen, meer risico

Rendement van de beleggingsstrategie Dynamiek van de ING met profiel Neutraal

Beleggingsstrategie Comfort

Comfort is gericht op de lange termijn en daar zijn de beleggingen op afgestemd.

 • Doel: vermogensopbouw
 • Relatief stabiele portefeuille
 • Evenwichtig gespreid en met accent op Europa

Rendement van de beleggingsstrategie Comfort van de ING met profiel Neutraal

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen.

Aannames bij berekening van het rendement:

 • Bron: ING Investment Office en Morningstar Direct
 • De getoonde rendementen in de grafieken zijn de behaalde rendementen sinds oprichting van de betreffende beleggingsstrategieën voor profiel Neutraal (1 januari 2009)
 • Specifiek voor Vermogensadvies geldt dat de bovenstaande rendementen theoretische rendementen zijn van de ING Vermogensadvies portefeuilles wanneer alle adviezen van het ING Investment Office tijdig en volledig opgevolgd worden.
 • De rendementen van de strategieën worden afgezet tegen de samengestelde benchmark van MSCI World (DM NR) Index (EUR) voor aandelen en de Citigroup EMU Government Bond Index (EUR) voor obligaties.
 • Het getoonde rendement is na aftrek van kosten, behalve de servicefee.