Snel naar...

Beleggen met respect

$(htce:tcm:7-142420;altText)

Beleggen met respect voor mens, milieu en maatschappij en met een gunstig rendement.

97% van onze klanten beoordeelt de Financial Planner

met een goed tot uitstekend

Onze klanten waarderen de deskundigheid van onze Financial Planners en de samen met hen opgestelde financiële planning. Dit blijkt uit klantonderzoek uit december 2012. ING Private Banking vindt het belangrijk goed op te hoogte te blijven van de tevredenheid onder haar klanten. Daarom wordt er meerdere malen per jaar i.s.m. een onderzoeksbureau een grootschalig onderzoek onder Private Banking klanten in Nederland verricht.

Vrijgestelde beleggingsinstelling

Een Vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) is voor u aantrekkelijk als u een dga bent en vermogen binnen uw bv heeft opgebouwd. Of als er vrij besteedbaar kapitaal in uw bv komt, bijvoorbeeld na de verkoop van uw onderneming. Het kan dan interessant zijn om dit vermogen te beleggen in uw eigen vbi. U profiteert dan van de beleggingsexpertise van de ING en de vrijstelling voor heffing van de vennootschapsbelasting.

Vrij van vennootschapsbelasting

Als u belegt binnen uw eigen Vrijgestelde beleggingsinstelling bent u geen vennootschapsbelasting verschuldigd (nu 25%) over directe inkomsten uit beleggingen en gerealiseerde koerswinsten. Deze vrijstelling geldt ook voor spaarrente die de vennootschap ontvangt. U hoeft dus niet naar het buitenland om te profiteren van een fiscaalvriendelijke structuur.

Voorwaarden voor een vbi-status

De vbi-status vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst. Uw Private Banker helpt u graag met de voorbereidingen. Uiteraard in samenwerking met uw fiscalist, notaris en accountant. Ook ondersteunt hij u bij de voorbereidingen voor de feitelijke omzetting in een Vrijgestelde beleggingsinstelling. Uw bv krijgt de vbi-status onder een aantal voorwaarden. Uw Private Banker vertelt u er graag alles over.

Vbi-beleggen

Wilt u beleggen in uw eigen vbi? Om ervoor te zorgen dat u altijd belegt volgens de vbi-voorwaarden hebben we speciaal voor u 2 vbi-portefeuilles in de beleggingsstrategieën Comfort en Duurzaam. Vraag ernaar bij uw Private Banker.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van ieder product.

Afspraak maken

Vanessa Knaapen

Vanessa Knaapen

Financial Planner IJsselland

Wat vindt u belangrijker: uw doelstellingen halen of streven naar een hoger rendement?
Afspraak maken met een Private Banker Kies uw eigen Private Banker