Snel naar...

Beleggen met respect

$(htce:tcm:7-142420;altText)

Beleggen met respect voor mens, milieu en maatschappij en met een gunstig rendement.

97% van onze klanten beoordeelt de Financial Planner

met een goed tot uitstekend

Onze klanten waarderen de deskundigheid van onze Financial Planners en de samen met hen opgestelde financiƫle planning. Dit blijkt uit klantonderzoek uit december 2012. ING Private Banking vindt het belangrijk goed op te hoogte te blijven van de tevredenheid onder haar klanten. Daarom wordt er meerdere malen per jaar i.s.m. een onderzoeksbureau een grootschalig onderzoek onder Private Banking klanten in Nederland verricht.

Goede doelen

ING Private Banking biedt dienstverlening voor zowel de particuliere relaties die een deel van hun vermogen willen inzetten voor de maatschappij, als voor charitatieve instellingen die hun vermogen volgens de doelstellingen van de maatschappelijke organisatie willen beheren.

Filantropie

Wilt u graag iets goeds doen met uw vermogen? ING Private Banking helpt u om uw idealen om te zetten in concrete daden.

  • Financial Planners of Wealth Manager gespecialiseerd in filantropie
  • Begeleiding bij oprichting eigen stichting
  • Speciale filantropiebijeenkomsten in uw regio
Geven aan goede doelen

Charitatieve instellingen

Als bestuurder van een charitatieve instelling behartigt u de belangen van uw organisatie en de achterban. Daar hoort ook een goede financiƫle huishouding bij. Exclusief voor:

  • Fondsenwervende instellingen
  • Vermogensfondsen
  • Kerkelijke instellingen

Verantwoord ondernemen

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u als klant prettig is om te weten dat uw bank betrokken is, bij u en bij de samenleving. ING heeft verschillende initiatieven om op een verantwoorde manier bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Verantwoord ondernemen

Afspraak maken

Bert Viveen

Bert Viveen

Private Banker Eindhoven Venlo

Het geeft veel van mijn klanten een goed gevoel iets terug te doen voor de maatschappij.
Afspraak maken met een Private Banker Kies uw eigen Private Banker

Verantwoord ondernemen

De ING is betrokken, bij u en bij de samenleving.

In de brochure "Duurzaam & betrokken" leest u hoe we op een verantwoorde manier bijdragen aan een duurzame toekomst.

ING brochure Duurzaam & betrokken (pdf)

UNICEF

Spaarrekening voor UNICEF
play
ING UNICEF Themafilm Private Banking

De Spaarrekening voor UNICEF is een reguliere spaarrekening met een variabele spaarrente, waarmee klanten kunnen sparen zoals zij gewend zijn en tegelijkertijd via UNICEF het kleuteronderwijs in Madagaskar steunen.

Alle video's