94% van onze klanten beoordeelt de Financial Planner

met een goed tot uitstekend

Onze klanten waarderen de deskundigheid van onze Financial Planners en de samen met hen opgestelde financiële planning. Dit blijkt uit klantonderzoek uit december 2013. ING Private Banking vindt het belangrijk goed op te hoogte te blijven van de tevredenheid van haar klanten. Daarom wordt er meerdere malen per jaar i.s.m. een onderzoeksbureau onderzoek onder Private Banking klanten verricht.

 

Goede doelen

ING Private Banking biedt dienstverlening voor zowel de particuliere relaties die een deel van hun vermogen willen inzetten voor de maatschappij, als voor charitatieve instellingen die hun vermogen volgens de doelstellingen van de maatschappelijke organisatie willen beheren.

Filantropie

Wilt u graag iets goeds doen met uw vermogen? ING Private Banking helpt u om uw idealen om te zetten in concrete daden.

  • Financial Planners of Wealth Manager gespecialiseerd in filantropie
  • Begeleiding bij oprichting eigen stichting
  • Speciale filantropiebijeenkomsten in uw regio

Charitatieve instellingen

Als bestuurder van een charitatieve instelling behartigt u de belangen van uw organisatie en de achterban. Daar hoort ook een goede financiële huishouding bij. Exclusief voor:

  • Fondsenwervende instellingen
  • Vermogensfondsen
  • Kerkelijke instellingen

Verantwoord ondernemen

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u als klant prettig is om te weten dat uw bank betrokken is, bij u en bij de samenleving. ING heeft verschillende initiatieven om op een verantwoorde manier bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Geld doneren aan een goed doel

Bij liefdadigheid spelen emoties, persoonlijke waarden en passies vaak een belangrijke rol. Bijvoorbeeld maatschappelijke idealen, een op waarden binnen de familie gestoelde traditie, een bepaalde hartstochtelijke belangstelling of een ervaring die uw leven heeft veranderd. Wij hebben de kennis die u helpt om doordachte keuzes te maken.

Verantwoord ondernemen

De ING is betrokken, bij u en bij de samenleving.

In de brochure "Duurzaam & betrokken" leest u hoe we op een verantwoorde manier bijdragen aan een duurzame toekomst.

ING brochure Duurzaam & betrokken (pdf)

UNICEF

ING UNICEF Themafilm Private Banking De Spaarrekening voor UNICEF is een reguliere spaarrekening met een variabele spaarrente, waarmee klanten kunnen sparen en tegelijkertijd via UNICEF het kleuteronderwijs in Madagaskar steunen.
Alle video's van ING