Is een vrijgestelde beleggingsinstelling interessant om mijn vermogen te structureren?

Een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) is voor u aantrekkelijk als u een dga bent en vermogen binnen uw bv heeft opgebouwd. Of als er vrij besteedbaar kapitaal in uw bv komt, bijvoorbeeld na de verkoop van uw onderneming. Het kan dan interessant zijn om dit vermogen te beleggen in uw eigen vbi. Op die manier profiteert u van de vrijstelling voor heffing van de vennootschapsbelasting.

Vrij van vennootschapsbelasting en btw

Als u belegt binnen uw eigen vrijgestelde beleggingsinstelling bent u geen vennootschapsbelasting verschuldigd (in 2014 25%) over directe inkomsten uit beleggingen en gerealiseerde koerswinsten. Deze vrijstelling geldt ook voor spaarrente die de vennootschap ontvangt. Daarnaast geldt dat het beheer van een vbi vóór de btw is vrijgesteld van btw. Indien u beschikt over een vbi-beschikking van de Belastingdienst betaalt u bij ING Private Banking dan ook geen btw over de service fee.

Voorwaarden voor een vbi-status

De vbi-status vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst. Uw Private Banker helpt u graag met de voorbereidingen. Uiteraard in samenwerking met uw fiscalist, notaris en accountant. Ook ondersteunt hij u bij de voorbereidingen voor de feitelijke omzetting in een vrijgestelde beleggingsinstelling. Uw bv kan worden omgezet in een vbi onder een aantal voorwaarden. Uw Private Banker vertelt u er graag alles over.

Vbi-beleggen

Wilt u beleggen in uw eigen vbi? Speciaal voor een vbi heeft ING Private Banking een Comfort en een Duurzaam beleggingsstrategie die voldoen aan de restricties die gelden voor beleggen binnen een vbi.

Meer weten?

Neem contact op met uw Private Banker.
Bent u nog geen klant van ING Private Banking? Rob Oomens brengt u in contact met de Private Banker die bij u past. U kunt hem bellen op 06 3400 4800. Of u kunt een afspraak maken.

Risico's van beleggen

* Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel) van uw inleg verliezen. Lees meer over de risico's van beleggen.