Bankgarantie

Aanvragen of wijzigen van een bankgarantie

Met een bankgarantie geeft u uw zakenpartner extra zekerheid en vertrouwen. Dit kan het zakendoen versoepelen. Voor meer informatie over bankgaranties, de werking ervan, tarieven en voorwaarden zie Downloads & Informatie onderaan deze pagina.

Wat is een bankgarantie?

Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de begunstigde en de bank. Deze overeenkomst houdt in dat de bank op het eerste schriftelijke verzoek van de begunstigde een afgesproken bedrag uitbetaalt. Deze betaling dient als vergoeding van de schade die de begunstigde lijdt als gemaakte afspraken niet worden nagkomen.

Looking for an application form in English? See bottom of this page.

Soorten bankgaranties

Er bestaan verschillende soorten bankgaranties voor verschillende doelen:
 • Betaling van de huur (Huurgarantie)
 • Terugbetaling van een vooruitbetaald bedrag (Vooruitbetalingsgarantie)
 • Betaling van invoerrechten en accijnzen (Douanegarantie)
 • Betaling van goederen, diensten of onroerend goed (Betalingsgarantie)
 • Uitvoering van werkzaamheden (Bid Bond, Bereidverklaring, Uitvoerings- of Onderhoudsgarantie)
 • Vrijwaring van schade bij levering van goederen zonder eigendomspapieren (Vrijwaringsverklaring bij ontbrekend cognossement)
 • Zekerheid dat u betaalt bij beslaglegging (Beslaggarantie)

Hoe werkt een bankgarantie?

Bij de afgifte van een bankgarantie blokkeert de ING het bankgarantiebedrag op een door u gekozen Zakelijke Rekening bij ING. Tegelijk met het ondertekenen van de aanvraag geeft u een contragarantie af aan ING. Dat houdt in dat u verplicht bent het onder de bankgarantie geclaimde bedrag aan ING terug te betalen.

Aanvragen van een bankgarantie

Via het onlineformulier ‘Bankgarantie aanvragen’ kunt u de voor u meest geschikte bankgarantietekst aanvragen. Het aanvraagformulier helpt u daarbij.

Wijzigen van een bankgarantie

Via het onlineformulier ‘Bankgarantie’ wijzigen kunt u de volgende wijzigingen aanvragen:
 • Verhoging van het bankgarantiebedrag
 • Verlenging van de looptijd van de bankgarantie
 • Wijziging van de blokkaderekening of de provisierekening
Wilt u andere wijzigingen aanbrengen? Raadpleeg dan onze bankgarantieadviseurs via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Aanvragen of wijzigen in 4 stappen

1.

Vul het onlineformulier Bankgarantie aanvragen of Bankgarantie wijzigen in en print het uit

2.

Laat het geprinte formulier ondertekenen door de bevoegde vertegenwoordigers of gemachtigden.

3.

Scan het ondertekende formulier en mail het naar: bankguaranteesNL@ing.nl

4.

Stuur het originele, ondertekende formulier naar:

ING
Ter attentie van Afdeling bankgarantiezaken
Postbus 350
1000 AJ Amsterdam

U kunt kiezen uit een verwerkingstijd van 3 of 5 werkdagen. Na ontvangst van het gescande formulier handelen wij uw aanvraag af binnen de door u gekozen verwerkingstijd. Houd bij aanvragen waar gebruik wordt gemaakt van een eigen bankgarantietekst rekening met een langere verwerkingstijd.

Belangrijk om te weten: alleen bij een correcte aanvraag en het originele, ondertekende formulier kan ING de bankgarantie afgeven. Stuur naast de scan van het ondertekende formulier altijd het originele formulier per post naar bovengenoemd postadres.

Heeft u geen scanner? Neem dan contact op met onze bankgarantieadviseurs voor een andere methode van aanlevering.

Een eigen bankgarantietekst

ING-standaardteksten zijn conform de teksten die in de markt voor bankgaranties gebruikt worden. Uit ervaring blijkt dat deze teksten in bijna alle situaties voldoen aan de voorwaarden die de begunstigde stelt.

Als u of uw zakenpartner toch een eigen bankgarantietekst wenst, kunt u bij uw aanvraag een tekstvoorstel als bijlage meesturen in de e-mail. Deze tekst zal wel door ING akkoord moeten worden bevonden. Wij adviseren u daarover graag. Neem hiervoor contact op met onze bankgarantieadviseurs.

Een internationale bankgarantie

Maak gebruik van ons uitgebreide internationale netwerk en onze expertise van internationaal zakendoen. Vraag voorafgaand aan de aanvraag persoonlijk advies van onze bankgarantieadviseurs.

Kosten

Bij het aanvragen, wijzigen of claimen van een bankgarantie. Provisie en kosten worden per kwartaal achteraf afgeschreven van de door u opgegeven Zakelijke Rekening bij ING.
Provisiekosten
Deze kosten betaalt u over de hoofdsom van de bankgarantie.
Provisie1,3%, met een minimum van € 180,- per jaar
 

Behandelingskosten
Bij afgifte, wijzigen en claimen van een bankgarantie betaalt u behandelingskosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de verwerkingssnelheid die u kiest.
Afgifte of wijziging binnen 3 werkdagen€ 125,-
Afgifte of wijziging binnen 5 werkdagen€ 60,-
Claimen van een bankgarantie€ 125,-
 

Kosten voor extra diensten
Voor een aantal extra diensten brengen wij de volgende kosten in rekening:
Beoordeling van uw eigen bankgarantietekst€ 100,-
Spoedverwerking van uw aanvraag€ 100,-
Bezorgen van een bankgarantie per koerier:
 1. Overnight koerier (één dag na afgifte binnen Nederland, buiten Nederland kan dit mogelijk langer duren)
 2. Spoedkoerier (direct na verwerking van uw aanvraag)

€ 15,-


€ 0,80 per kilometer Minimum van € 20,00
Afgeven van een garantie via een lokale bankKosten verschillen per bank
 

Claimen van een bankgarantie

Als u niet aan uw verplichtingen tegenover uw zakenpartner voldoet, kan uw zakenpartner een claim indienen. Bij de beoordeling van de claim verdiept ING zich niet in de overeenkomst tussen die u met uw zakenpartner hebt. Als de claim voldoet aan de voorwaarden van de bankgarantie, betaalt ING het garantiebedrag geheel of gedeeltelijk aan de begunstigde uit. Het bedrag komt ten laste van uw Zakelijke Rekening.

Beëindigen van een bankgarantie

De bankgarantie vervalt als de einddatum is bereikt. Heeft de bankgarantie geen einddatum of moet hij vóór de einddatum worden beëindigd? Dan heeft ING de originele bankgarantie en een verklaring van de begunstigde nodig. Deze verklaring heet dechargeverklaring. Dat is een rechtsgeldig getekend document waarin staat dat de begunstigde geen rechten meer ontleent aan de bankgarantie.

English bank guarantee forms

The bank guarantee request and amendment forms are also available in English. These forms will guide you in selecting the correct bank guarantee model.

Contact

Deel deze pagina