Deel deze pagina

Darlene Kwee 

Bankgarantie specialist

‘Bankgarantie nodig? Ik sta voor u klaar met een deskundig advies'

Bel mij: 020 563 56 00

Mail mij

Bankgarantie

 • Extra zekerheid en vertrouwen voor u en uw zakenpartner
 • Verschillende soorten bankgaranties afgestemd op uw situatie
 • In 4 eenvoudige stappen aan te vragen

Het product

Extra zekerheid met een bankgarantie

Natuurlijk wilt u uw zakenpartner extra zekerheid en vertrouwen geven. Dat kan met een bankgarantie. Met een bankgarantie kunt u bijvoorbeeld het risico van niet-betalen of niet-leveren afdekken. Stel, u wilt goederen importeren, maar de goederen niet vooruitbetalen. De leverancier accepteert echter geen betaling achteraf. Op dat moment zou u een betalingsgarantie af kunnen geven, zodat u uw handelspartner toch de zekerheid van betaling biedt.

Een bankgarantie past bij u als u

 • Financiële risico’s wilt beperken
 • Als u uw zakenpartner zekerheid wilt geven
 • Concurrentievoordeel wilt realiseren

Wat is een bankgarantie?

Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de begunstigde en de bank. Deze overeenkomst houdt in dat de bank op het eerste schriftelijke verzoek van de begunstigde een afgesproken bedrag uitbetaalt. Deze betaling dient als vergoeding van de schade die de begunstigde lijdt als gemaakte afspraken niet worden nagekomen.

Soorten bankgaranties

Verschillende soorten bankgaranties voor verschillende doelen
Huurgarantievoor de betaling van huur
Vooruitbetalingsgarantievoor de terugbetaling van een vooruitbetaald bedrag
Douanegarantie  

voor de betaling van invoerrechten en accijnzen

Betalingsgarantievoor de betaling van goederen, diensten of onroerend goed

Bid Bond, Bereidverklaring,

Uitvoerings- of Onderhoudsgarantie

voor de uitvoering van werkzaamheden

Vrijwaringsverklaring bij ontbrekend

cognossement

voor de vrijwaring van schade bij levering van goederen zonder eigendomspapieren
Beslaggarantievoor de zekerheid dat u betaalt bij beslaglegging
 

Bankgaranties internationaal gebruiken

Bankgaranties kunnen ook internationaal worden gebruikt. We maken daarbij onderscheid tussen direct en indirect afgegeven bankgaranties. Bij een directe bankgarantie geeft ING in Nederland de bankgarantie af en bij een indirecte bankgarantie geeft ING opdracht aan een bank in het land van de zakenpartner om de bankgarantie af te geven. Meer uitleg hierover leest u in de brochure ‘Bankgaranties. Zo werkt het’. Bankgaranties kunnen in verschillende talen en valuta gesteld worden. Talen: Nederland, Engels, Duits en Frans. Andere talen op aanvraag. Valuta Bijvoorbeeld in Amerikaanse dollars, Engelse Ponden of Poolse Zloty.

English bank guarantee forms

The bank guarantee request and amendment forms are also available in English. These forms will guide you in selecting the correct bank guarantee model.

Hoe werkt het?

Hoe werkt een bankgarantie?

Bij de afgifte van een bankgarantie blokkeert de ING het bankgarantiebedrag op een door u gekozen Zakelijke Rekening, gekoppelde spaarrekening of Zakelijk Krediet bij ING. 

Tegelijk met het ondertekenen van de aanvraag geeft u een contra-garantie af aan ING. Dat houdt in dat het onder de bankgarantie geclaimde bedrag van uw geblokkeerde (spaar)rekening wordt geboekt of in mindering wordt gebracht op uw kredietfaciliteit ten gunste van ING.

Bankgarantie in andere valuta dan de Euro

Is de bankgarantie afgegeven in een andere valuta dan de Euro, dan kan het garantiebedrag op uw vreemde valuta rekening of omgerekend naar Euro op zakelijke rekening geblokkeerd worden. Is dit laatste het geval dan blokkeren wij voor reguliere valuta 10% extra. In normale omstandigheden zal dat voldoende zijn om koersschommelingen af te dekken. Mocht dit niet voldoende zijn dan zal er een extra bedrag geblokkeerd worden.

Bankgarantie groter dan € 500.000

Is het bankgarantiebedrag (omgerekend naar Euro) € 500.000 of meer? Dan heeft u een Zakelijk Krediet bij de ING nodig. Hierop wordt het volledige bankgarantiebedrag geblokkeerd. Heeft u geen Zakelijk Krediet bij de ING? Neem dan contact op met uw adviseur, of bel 020 563 5600. Zij helpen u graag bij het regelen van een Zakelijk Krediet. Daarna kunt u met het aanvraagformulier een bankgarantie aanvragen.

Aanvragen van een bankgarantie

Via het onlineformulier ‘Bankgarantie aanvragen’ kunt u de voor u meest geschikte bankgarantietekst aanvragen. Het aanvraagformulier helpt u daarbij. Hou rekening met een behandeltijd van 5 werkdagen. Er is ook een versnelde procedure van 3 dagen mogelijk. Maakt u jaarlijks gebruik van 10 bankgaranties of meer, dan kunt u er voor kiezen om al uw aanvragen te laten lopen via ons online kanaal BankTrade. Wij adviseren u graag daarover. Neem hiervoor contact op met de adviseurs van ING.

Wijzigen van een bankgarantie

Via het onlineformulier ‘Bankgarantie wijzigen’ kunt u de volgende wijzigingen aanvragen:

 • Verhoging van het bankgarantiebedrag
 • Verlenging van de looptijd van de bankgarantie
 • Wijziging van de blokkaderekening of de provisierekening
Aanvragen of wijzigen in 3 eenvoudige stappen
1.    Vul het onlineformulier in en print het uit

2.    Laat het geprinte formulier ondertekenen door de bevoegde

       vertegenwoordigers of gemachtigden

3.    Scan de ondertekende aanvraag. Of maak een foto van elke

       pagina (bijvoorbeeld met uw smartphone). Verstuur de scans

       of foto’s via e-mail naar bankguaranteesnl@ing.nl 


 

Brochure 'Bankgaranties. Zo werkt het'

Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de begunstigde en ING. Deze overeenkomst houdt in dat ING op het eerste schriftelijke verzoek van de begunstigde een afgesproken bedrag uitbetaalt. Deze betaling dient als vergoeding van de schade die de begunstigde lijdt als gemaakte afspraken niet worden nagekomen.

Verlagen bedrag of verkorten looptijd bankgarantie

Het bankgarantiebedrag kan worden verlaagd en/of de looptijd van de bankgarantie kan worden ingekort. Hiervoor is altijd schriftelijke toestemming van de begunstigde nodig. U vraagt dan om de volgende gegevens: 

 • naam, adres, postcode, woonplaats van de begunstigde
 • bankgarantiereferentienummer
 • naam van de opdrachtgever
 • verlaagd garantiebedrag en/of verkorte looptijd
 • rechtsgeldige handtekening van de begunstigde
Deze schriftelijke opdracht kan worden gestuurd naar: 
ING Bank
ter attentie van de afdeling bankgarantie zaken
Postbus 350
1000 AJ Amsterdam

Een eigen bankgarantietekst

ING-standaardteksten zijn teksten die vaak gebruikt worden voor bankgaranties. Uit ervaring blijkt dat deze teksten in bijna alle situaties voldoen aan de voorwaarden die de begunstigde stelt. Als u of uw zakenpartner toch een eigen bankgarantietekst wenst, kunt u bij uw aanvraag een tekstvoorstel als bijlage meesturen in de e-mail. De ING moet wel instemmen met deze tekst. Wij adviseren u graag daarover. Neem hiervoor contact op met de adviseurs van ING.

Opzeggen van een bankgarantie

De bankgarantie vervalt als de einddatum is bereikt. Heeft de bankgarantie geen einddatum of moet hij vóór de einddatum worden beëindigd? Dan heeft ING de originele bankgarantie en een verklaring van de begunstigde nodig. Deze verklaring heet dechargeverklaring. Dat is een rechtsgeldig getekend document waarin staat dat de begunstigde geen rechten meer ontleent aan de bankgarantie.

Claimen van een bankgarantie

Als u niet aan uw verplichtingen tegenover uw zakenpartner voldoet, kan uw zakenpartner een claim indienen. ING zal de claim in de praktijk vrijwel altijd honoreren omdat ING bij de beoordeling van de claim zich niet verdiept in de overeenkomst die u met uw zakenpartner hebt. Als de claim voldoet aan de voorwaarden van de bankgarantie, betaalt ING het garantiebedrag geheel of gedeeltelijk uit aan de begunstigde uit.

Online portal InsideBusiness Trade

Heeft u meer dan 9 Bankgaranties per jaar om zo uw risico's te beperken? Via onze portal InsideBusiness Trade is het mogelijk uw aanvragen, wijzigingen en/of status 24 uur per dag, 7 dagen per week te volgen voor uw documentair betalingsverkeer en bankgaranties. Onze portal is veilig, gemakkelijk en naar eigen inzicht in te stellen is. Zo kunt u nog sneller handelen.

Kosten

Voor de afgifte of wijziging van een bankgarantie berekenen wij eenmalig kosten en een provisie over het garantiebedrag gedurende de looptijd. Deze worden per kwartaal achteraf afgeschreven van de door u opgegeven Zakelijke Rekening bij ING. 

Kosten aanvragen, wijzigen en claimen bankgarantie

Bij aanvraag, wijzigen en claimen van een bankgarantie betaalt u kosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de verwerkingssnelheid die u kiest.

Aanvraag, wijzigen en claimen bankgarantie

Nieuwe aanvraag of wijziging binnen

circa 5 werkdagen

€ 75

Nieuwe aanvraag of wijziging binnen

circa 3 werkdagen

€ 125
Claimen van een bankgarantie  € 125
 
Kosten extra diensten (maatwerk)
Beoordeling van uw eigen bankgarantietekst€ 100
Spoedverwerking van uw aanvraag€ 100
 
Bezorgen van een bankgarantie per koerier

‘Overnight’ koerier

(één dag na afgifte binnen

Nederland, daarbuiten kan dit

mogelijk langer duren)

€ 15
Spoedkoerier

(direct na verwerking van uw aanvraag)

€ 0,80 per km. Min. € 20
 
Provisiekosten bankgarantie

Deze kosten betaalt u over de hoofdsom van de bankgarantie. Provisie 1,3%, met een minimum van € 45 per kwartaal.

 

Rekenvoorbeeld

Een Nederlandse ondernemer sluit met een Duitse producent een overeenkomst voor het leveren van een machine ter waarde van  350.000. De levering van de machine is 3 maanden later.  De Duitse exporteur verlangt een betalingsgarantie van de Nederlandse importeur, voordat hij tot productie zal overgaan. Hoeveel kost de bankgarantie voor de Nederlandse ondernemer? Uitgaande van: 

 • Aanvraag bankgarantie binnen drie dagen 
 • Standaard bankgarantie 
 • Looptijd 3 maanden 
 • Bezorging bankgarantie met 'overnight' koerier
 • Een verzoek tot wijziging 
Kosten bankgarantie voorbeeld

Nieuwe aanvraag€ 125
Koerierskosten€ 15
Provisiekosten*€ 1137,50
Wijzigingskosten€ 125
Totale kosten voor deze bankgarantie€ 1402,50
 
*Berekening provisiekosten: 1,3% over € 350.000 = € 4.550 per jaar; over een periode van 3 maanden is dat € 1.137,50

Veelgestelde vragen

 

Voorwaarden

Voorwaarden voor het aanvragen van een zakelijke bankgarantie:

 • een zakelijke rekening, vreemde valuta rekening of 
 • een zakelijke spaarrekening of
 • een zakelijke kredietfaciliteit
Meer informatie over de bankgarantie vindt u in de onderstaande brochure 'Bankgaranties Zo werkt het'. In de brochure 'Tarieven zakelijk betalingsverkeer' treft u naast de tarieven van bankgaranties ook de overige tarieven zakelijk betalingsverkeer aan.