Contact

Deel deze pagina

Bankgarantie

  • Extra zekerheid & vertrouwen voor u en uw zakenpartner
  • Verschillende soorten bankgaranties afgestemd op uw situatie
  • Online binnen 5 minuten aanvragen

Het product

Extra zekerheid met een bankgarantie

Natuurlijk wilt u uw zakenpartner extra zekerheid en vertrouwen geven. Dat kan met een bankgarantie. Met een bankgarantie kunt u bijvoorbeeld het risico van niet betalen of niet leveren afdekken. 

Een bankgarantie past bij u als u

  • Financiële risico’s wilt beperken
  • Uw handelspartner zekerheid van betaling wilt geven
  • Concurrentievoordeel wilt realiseren

Wat is een bankgarantie?

Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de begunstigde en de bank. Deze overeenkomst houdt in dat de bank op het eerste schriftelijke verzoek van de begunstigde een afgesproken bedrag uitbetaalt. Deze betaling dient als vergoeding van de schade die de begunstigde lijdt als gemaakte afspraken niet worden nagkomen.

 

Bankgaranties kunnen ook internationaal ingezet worden.

Soorten bankgaranties

Verschillende soorten bankgaranties voor verschillende doelen
Huurgarantievoor de betaling van huur
Vooruitbetalingsgarantievoor de terugbetaling van een vooruitbetaald bedrag
Douanegarantie  

voor de betaling van invoerrechten en accijnzen

Betalingsgarantievoor de betaling van goederen, diensten of onroerend goed

Bid Bond, Bereidverklaring,

Uitvoerings- of Onderhoudsgarantie

voor de uitvoering van werkzaamheden

Vrijwaringsverklaring bij ontbrekend

cognossement

voor de vrijwaring van schade bij levering van goederen zonder eigendomspapieren
Beslaggarantievoor de zekerheid dat u betaalt bij beslaglegging
 

Een eigen bankgarantietekst

ING-standaardteksten zijn teksten die veelal gebruikt worden in de markt voor bankgaranties. Uit ervaring blijkt dat deze teksten in bijna alle situaties voldoen aan de voorwaarden die de begunstigde stelt. Als u of uw zakenpartner toch een eigen bankgarantietekst wenst, kunt u bij uw aanvraag een tekstvoorstel als bijlage meesturen in de e-mail. Deze tekst zal wel door ING akkoord moeten worden bevonden. Wij adviseren u daarover graag. Neem hiervoor contact op met de adviseurs van ING.

English bank guarantee forms

The bank guarantee request and amendment forms are also available in English. These forms will guide you in selecting the correct bank guarantee model.


Contact

Wilt u contact met een adviseur van ING, dat kan op verschillende manieren. Als u direct of op een later tijdstip gratis gebeld wilt worden, laat ons dat dan weten. U kunt ook zelf bellen met de ING: 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Hoe werkt het?

Hoe werkt een bankgarantie?

Bij de afgifte van een bankgarantie blokkeert de ING het bankgarantiebedrag op een door u gekozen Zakelijke Rekening, gekoppelde spaarrekening of Zakelijk Krediet bij ING. Tegelijk met het ondertekenen van de aanvraag geeft u een contragarantie af aan ING. Dat houdt in dat u verplicht bent het onder de bankgarantie geclaimde bedrag aan ING terug te betalen.

Aanvragen van een bankgarantie

Via het onlineformulier ‘Bankgarantie aanvragen’ kunt u de voor u meest geschikte bankgarantietekst aanvragen. Het aanvraagformulier helpt u daarbij.

Wijzigen van een bankgarantie

Via het onlineformulier ‘Bankgarantie wijzigen’ kunt u de volgende wijzigingen aanvragen:

  • Verhoging van het bankgarantiebedrag
  • Verlenging van de looptijd van de bankgarantie
  • Wijziging van de blokkaderekening of de provisierekening

 

Wilt u andere wijzigingen aanbrengen?  Neem dan contact op met onze ING adviseurs. Wij helpen u graag verder.

Aanvragen of wijzigen in 4 stappen
1.    Vul het onlineformulier in en print het uit

2.    Laat het geprinte formulier ondertekenen door de bevoegde

       vertegenwoordigers of gemachtigden

3.    Scan de ondertekende aanvraag. Of maak een foto van elke

       pagina (bijvoorbeeld met uw smartphone). Verstuur de scans

       of foto’s via e-mail naar bankguaranteesnl@ing.nl 

4.    Stuur het originele, ondertekende formulier naar:

       ING  
       Ter attentie van Afdeling bankgarantiezaken  
       Postbus 350  
       1000 AJ Amsterdam

 

Beëindigen van een bankgarantie

De bankgarantie vervalt als de einddatum is bereikt. Heeft de bankgarantie geen einddatum of moet hij vóór de einddatum worden beëindigd? Dan heeft ING de originele bankgarantie en een verklaring van de begunstigde nodig. Deze verklaring heet dechargeverklaring. Dat is een rechtsgeldig getekend document waarin staat dat de begunstigde geen rechten meer ontleent aan de bankgarantie.

Claimen van een bankgarantie

Als u niet aan uw verplichtingen tegenover uw zakenpartner voldoet, kan uw zakenpartner een claim indienen. Bij de beoordeling van de claim verdiept ING zich niet in de overeenkomst tussen die u met uw zakenpartner hebt. Als de claim voldoet aan de voorwaarden van de bankgarantie, betaalt ING het garantiebedrag geheel of gedeeltelijk aan de begunstigde uit. Het bedrag komt ten laste van uw Zakelijke Rekening.  

Kosten

Voor de afgifte of wijziging van een bankgarantie berekenen wij eenmalig kosten en een provisie over het garantiebedrag gedurende de looptijd. Deze worden per kwartaal achteraf afgeschreven van de door u opgegeven Zakelijke Rekening bij ING. 

Kosten aanvragen, wijzigen en claimen bankgarantie

Bij aanvraag, wijzigen en claimen van een bankgarantie betaalt u kosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de verwerkingssnelheid die u kiest.

Aanvraag, wijzigen en claimen bankgarantie

Nieuwe aanvraag of wijziging binnen

5 werkdagen

€ 75,-

Nieuwe aanvraag of wijziging binnen

3 werkdagen

€ 125,-
Nieuwe aanvraag of wijziging via InsideBusiness Trade€ 75,-
Claimen van een bankgarantie  € 125,-
 
Kosten extra diensten
Beoordeling van uw eigen bankgarantietekst€ 100,-
Spoedverwerking van uw aanvraag€ 100,-
 
Bezorgen van een bankgarantie per koerier

‘Overnight’ koerier

(één dag na afgifte binnen

Nederland, daarbuiten kan dit

mogelijk langer duren)

€ 15,-
Spoedkoerier

(direct na verwerking van uw aanvraag)

€ 0,80 per km. Min. € 20,00
Afgeven van een garantie via een lokale bank Kosten verschillen per bank
 
Provisiekosten bankgarantie

Deze kosten betaalt u over de hoofdsom van de bankgarantie. Provisie 1,3%, met een  minimum van € 180,- per jaar.

 

Veelgestelde vragen

 

Voorwaarden

Als u een bankgarantie aanvraagt, is het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Dat kunt u lezen in de onderstaande voorwaarden. U leest er bijvoorbeeld  dat als de claim voldoet aan de voorwaarden van de bankgarantie, ING het bankgarantiebedrag geheel of gedeeltelijk uitbetaalt aan de begunstigde. Heeft u nog vragen over Bankgarantie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.