Contact

Deel deze pagina

Documentair betalingsverkeer

Letter of credit en documentair incasso

 • Beperken van risico’s bij internationale transacties
 • Gezamenlijk de transactievoorwaarden bepalen
 • Internationaal geaccepteerde oplossing

Het product

Meer zekerheid bij import en export

Wilt u er zeker van zijn dat importeurs uw goederen betalen? En dat u zelf pas betaalt voor goederen zodra deze naar u onderweg zijn? Met documentair betalingsverkeer van de ING heeft u deze zekerheid. Vooral als u uw handelspartner nog niet goed kent is dit belangrijk, maar ook een betrouwbare zakenpartner kan in financiële problemen komen en het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen.

Documentair betalingsverkeer past bij u als u

 • Internationale transacties doet
 • In overleg met uw handelspartner wilt bepalen welke risico’s afgedekt moeten worden
 • Grip wilt houden op geld en goederen

Onder documentair betalingsverkeer vallen het documentair incasso en het documentair krediet (ook wel: accreditief, letter of credit).

Documentair incasso

Doet u zaken met een importeur die u al wat langer kent? Dan kan een documentair incasso handig zijn. De importeur krijgt de goederen pas zodra hij betaalt. De ING en de bank van de importeur houden in de gaten of de betaling binnenkomt. Zodra het geld binnen is, worden pas de handelsdocumenten vrijgegeven. En pas daarna worden de goederen geleverd. 

De betrokken banken treden op als tussenpartij voor het leveren van de documenten en de betaling, maar garanderen de betaling niet. Wilt u deze garantie wel, kies dan voor een documentair krediet.

Documentair krediet

Geeft u de zekerheid dat uw goederen na verzending altijd worden betaald. De bank van de importeur is bij een documentair krediet (ook wel: accreditief, letter of credit) of altijd verplicht de goederen te betalen nadat de vereiste documenten zijn gepresenteerd. Bij import geeft documentair krediet u de zekerheid dat u pas voor uw goederen betaalt nadat de exporteur deze heeft verzonden. Zo beperkt u uw risico’s.

Wilt u nog meer zekerheid? De ING kan het documentair krediet bevestigen (confirmeren). U bent dan verzekerd van betaling, ongeacht of de bank van de importeur betaalt of niet.

Hoe werkt het?

Handelsdocumenten staan centraal

Binnen documentair betalingsverkeer draait het om handelsdocumenten. Pas nadat de importeur betaald heeft, worden de handelsdocumenten vrijgegeven en kunnen de goederen geleverd worden.

Documentair incasso

U overhandigt ING (als exporteur) de benodigde handelsdocumenten. Deze zijn, inclusief de incasso-instructies, uiteindelijk bestemd voor de importeur. In deze instructies staat hoe, wanneer en in welke valuta er wordt betaald.  
Vervolgens sturen wij alle handelsdocumenten naar de bank van de importeur. Deze bank mag de handelsdocumenten pas aan de importeur geven nadat de incasso-instructies zijn opgevolgd en aan alle voorwaarden is voldaan. Alleen dan kan de importeur over de goederen beschikken.  
Er zijn verschillende vormen van een documentair incasso. Welke vorm de beste oplossing biedt, hangt af van de wensen en mogelijkheden van de handelspartners en verschilt per transactie.

Documentair krediet bij export

U geeft bij uw afnemer aan dat ING uw bank is waarnaar het documentair krediet (ook wel: accreditief, letter of credit) gestuurd kan worden. Zodra het documentair krediet aan ons geadviseerd is geven wij u dit direct door. U verstuurt vervolgens de goederen en biedt ons de handelsdocumenten aan. Als alles conform voorwaarden is gebeurd, vindt de betaling plaats.

Extra zekerheid voor de exporteur: Confirmatie van het krediet

Als u het documentair krediet door ons laat confirmeren, dan verplichten wij ons tot de overeengekomen betaling. Wij nemen dan het risico over zodat u altijd over het geld kunt beschikken. Dit is belangrijk als om wat voor reden dan ook uw handelspartner, zijn bank niet aan de verplichting kan voldoen. Of het land door politieke of economische problemen geraakt wordt.

Documentair krediet bij import

U overlegt met uw handelspartner, de leverancier,  onder welke voorwaarden het documentair krediet ten gunste van hem gesteld moet worden. Wij sturen het documentair krediet na controle naar de bank van uw leverancier, de exporteur. Zodra de exporteur de goederen heeft verscheept en de documenten aan zijn bank heeft opgestuurd worden deze daar gecontroleerd en naar ING gezonden. Wij controleren de handelsdocumenten ook en nadat alles conform voorwaarden is verlopen ontvangt u van ons de handelsdocumenten. Wij verrekenen daarna het bedrag van het documentair krediet en betalen de bank van de leverancier.

Extra service: financiering na levering

Heeft u een leverancierskrediet afgegeven aan uw importeur? En wilt u daarbij niet wachten totdat hij het verschuldigde bedrag heeft terugbetaald? Via de extra service financiering na levering betaalt de ING dit bedrag eerder uit. Zo beschikt u sneller over uw geld.

Online portal InsideBusiness Trade

Maakt u regelmatig gebruikmaken van documentaire betalingsverkeer om zo u risico’s te beperken? Via onze portal InsideBusiness Trade is het mogelijk uw aanvragen, wijzigingen en/of status 24 uur per dag, 7 dagen per week te volgen voor uw documentair betalingsverkeer en bankgaranties. Onze portal is veilig, gemakkelijk en naar eigen inzicht in te stellen is. Zo kunt u nog sneller handelen. 


Meer informatie

Wilt u meer weten over documentair betalingsverkeer? Bel 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Kosten

Documentair betalingsverkeer 
Behandelingskosten import€ 125,00
Behandelingskosten protesteren [2]€ 75,00
Behandelingskosten wijzigen€ 42,00
Behandelingskosten export [2, 3]€ 125,00
Behandelingskosten wijzigen€ 42,00
Behandelingskosten openen [2]
 • opdracht via internet
 • schriftelijke opdracht

€ 85,00


€ 110,00

Behandelingskosten wijzigen [2, 4]
 • opdracht via internet
 • schriftelijke opdracht

€ 45,00


€ 60,00

Behandelingskosten documenten€ 110,00 (exclusief btw)
Provisie kredietverplichtingEen per krediet vast te stellen percentage per maand (minimaal € 50 per maand), berekend over de gehele looptijd en over het totale bedrag van de verplichting.
Provisie documenten0,15%, berekend over het documentenbedrag (exclusief btw)
Provisie accept/uitgestelde betalingsverplichtingEen per accept/uitgestelde betaling vast te stellen percentage per (begonnen) maand (minimaal € 50 per maand), berekend over de gehele looptijd ineens en over het totale bedrag van de verplichting.
Behandelingskosten adviseren [2]€ 100,00
Behandelingskosten wijzigen

€ 60,00

Behandelingskosten documenten€ 110,00
Behandelingskosten overdragen€ 275,00
Provisie confirmatieverplichtingEen per krediet vast te stellen percentage per (begonnen) maand (minimaal € 50 per maand), berekend per maand over het uitstaande saldo van de verplichting
Provisie documenten
Provisie accept/uitgestelde betalingsverplichtingEen per accept/uitgestelde betaling vast te stellen percentage per (begonnen) maand (minimaal € 50 per maand), berekend over de gehele looptijd ineens en over het totale bedrag van de verplichting
Voorcontrole documenten€ 140,00
Verzending van bericht€ 6,00
Verzending van de opening van een documentair krediet€ 25,00
Adviseren documenten per fax [5]€ 12,00
Behandelingskosten endosseren€ 33,00 per set documenten
 

Veelgestelde vragen

 

Voorwaarden

Als u wilt gaan werken met documentair betalingsverkeer, is het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Dat kunt u lezen in de onderstaande voorwaarden. U leest er bijvoorbeeld dat voor het openen van een documentair krediet het noodzakelijk is dat u bij ons een rekening aanhoudt. Zo wordt het bedrag van het documentair krediet gedurende de looptijd geblokkeerd op een van uw zakelijke rekeningen of in mindering gebracht op uw kredietruimte. Heeft u nog vragen over documentair betalingsverkeer? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.  

Het gebruik van documentair betalingsverkeer valt onder internationale wet- en regelgeving die gepubliceerd zijn door de internationale kamer van koophandel (ICC).

 • Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UPC 600)
 • International Standby Practices (ISP98)