Beoordeling kredietaanvraag

Het aanvragen van een krediet is voor u een belangrijke stap. Hier leest u hoe het kredietbeoordelingsproces in zijn werk gaat.

De ING gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de beoordeling van uw kredietaanvraag. Als u graag een krediet wilt afsluiten, maar u bankiert nog niet bij de ING, dan gelden de volgende voorwaarden:  • Uw onderneming is gevestigd in Nederland en heeft een Nederlandse rechtsvorm
  • Uw onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bestaat tenminste 3 jaar
  • Bestaat uw onderneming korter dan 3 jaar, dan kunt u als starter in aanmerking komen voor een Zakelijk Krediet of Zakelijke lening van de ING.
  • U bent in het bezit van de definitieve jaarcijfers van het voorgaande boekjaar
  • Uw gehele bedrijfsomzet wordt via de ING betaalrekening geleid
  • U heeft geen achterstandsmelding bij Bureau Kredietregistratie Tiel

Gebruik van gegevens

Bij de afweging van het wel of niet toekennen van een kredietaanvraag maakt de ING gebruik van in- en externe gegevens:

Interne gegevens
Via uw Zakelijke Rekening is een aantal gegevens bekend. Zo kijkt de ING onder andere naar de omzet en het gebruik van uw rekening.

Externe gegevens
Hiervoor maakt de ING gebruik van openbare gegevens, zoals van de Kamer van Koophandel. Daarnaast toetst de ING als kredietverstrekker alle aanvragen van natuurlijke personen bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel.

Toekenning krediet

Als u een krediet krijgt toegekend, vertelt de Kredietadviseur u direct over uw mogelijkheden. Ook hoort u meteen of u het gewenste bedrag kunt lenen en welke vorm voor u het meest geschikt is.

Afwijzing kredietaanvraag

Vanzelfsprekend wilt u als ondernemer de reden van afwijzing weten. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Dit heeft te maken met door ons gehanteerde modellen waarin informatie aan elkaar wordt gekoppeld. Onder andere de volgende punten kunnen leiden tot afwijzing van uw kredietaanvraag:


  • U heeft een achterstandsmelding bij Bureau Krediet Registratie te Tiel. Dit geldt voor een eenmanszaak, VOF, maatschap en commanditaire vennootschap.
  • U heeft niet uw volledige betaalomzet bij ons ondergebracht. Of als u nog geen klant bij ons bent: u bent niet bereid uw betaalomzet volledig bij ons onder te brengen. Inzicht in uw betaalomzet is belangrijk omdat wij dan beter in staat zijn om een inschatting te maken van uw kredietwaardigheid, nu en in de toekomst.
  • U heeft recentelijk rood gestaan op uw Zakelijke Rekening bij de ING buiten de gemaakte afspraken.
  • Uw onderneming is niet of niet correct ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor het verstrekken van een Zakelijk Krediet is het noodzakelijk dat uw onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Komt u niet in aanmerking voor een zakelijk krediet bij de ING? De ING is in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en andere grootbanken een landelijk initiatief gestart onder de naam Qredits. Qredits richt zich onder andere op startende en bestaande ondernemers die moeite hebben een krediet bij een reguliere bank te verkrijgen. Qredits biedt microkredieten tot €50.000 en MKB-kredieten van €50.000 tot €250.000. Ook kunt u bij Qredits professionele coaching krijgen. Wilt u meer informatie? Ga naar www.qredits.nl

Contact

Deel deze pagina