Contact

Deel deze pagina

Zakelijk Krediet

 • Extra ruimte op uw Zakelijke Rekening
 • Bedragen vanaf € 5.000
 • Zelf bepalen hoeveel u van het krediet gebruikt

Het product

Heeft u behoefte aan extra bestedingsruimte (rood staan) op de Zakelijke Rekening van uw onderneming? Dan is het Zakelijk Krediet geschikt voor u.

Kenmerken

 • Bedragen vanaf € 5.000.
 • Bedragen tot 4 maal de maandelijkse omzet op uw Zakelijke Rekening.
 • Zelf bepalen hoeveel u van het krediet gebruikt.
 • Geen verplichte periodieke aflossing.
 • Variabele rente op basis van de ING Basisrente plus een vaste opslag. De ING past de basisrente aan als de marktomstandigheden daar aanleiding toe geven.
 • Het Zakelijk Krediet is dagelijks opzegbaar. Dat kan door zowel u als de ING. De ING informeert u vooraf als zij het Zakelijk Krediet opzegt.

Debetrente, provisies en kosten

Voor een Zakelijk Krediet geldt het volgende
 • Eenmalig wordt voor de afhandeling afsluitprovisie in rekening gebracht. De provisie wordt in rekening gebracht nadat u de offerte heeft getekend.
 • Over het gedeelte dat u van de kredietlimiet gebruikt, betaalt u debetrente.
 • Voor het beschikbaar houden van de kredietlimiet maakt ING kosten. Hiervoor betaalt u kredietprovisie. De kredietprovisie wordt berekend over de kredietlimiet.
 • Als de kredietlimiet van uw Zakelijk Krediet wordt overschreden, betaalt u overschrijdingsprovisie. Overschrijding van de kredietlimiet kan bijvoorbeeld ontstaan door een incasso van kosten.
Een voorbeeld van een Zakelijk Krediet, is een Werkkapitaalkrediet of een Overwaardekrediet. Kijk hier voor de actuele tarieven.

Bij wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u €125 behandelkosten.

Financiële transacties over uw Zakelijke Rekening

De hoogte van de kredietlimiet wordt bepaald aan de hand van de maandelijkse omzet op de Zakelijke Rekening van uw onderneming. Per maand moet minimaal 1/4 van uw kredietlimiet aan omzet over de Zakelijke Rekening lopen. Als de maandelijkse omzet gedurende een bepaalde periode niet voldoende voor de kredietlimiet is, neemt de ING met u contact op. De kredietlimiet kan dan worden verlaagd.

Zekerheden

Als zekerheid vragen wij een verpanding van uw bedrijfsactiva bestaande uit o.a. bedrijfsuitrusting, voorraden, vorderingen en tegoeden bij de bank van uw onderneming. Daarnaast kunnen wij aanvullende zekerheden vragen, zoals een borgstelling van uzelf, uw partner of anderen.

Contact

Wilt u het Zakelijk Krediet aanvragen? Of uw bestaande Zakelijk Krediet verhogen, verlagen of aflossen? Neem contact op met een van onze adviseurs. Als u direct of op een later tijdstip gratis gebeld wilt worden, laat ons dat dan weten. U kunt ook zelf bellen met de ING: 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u telefonisch een afspraak met een adviseur maken.

Voor wie?

Het Zakelijk Krediet is bedoeld voor ondernemingen (eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en bv’s) die behoefte hebben aan extra bestedingsruimte op de Zakelijke Rekening.
Het Zakelijk Krediet is niet geschikt voor:

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Zakelijk Krediet

 • Uw onderneming is gevestigd in Nederland en heeft als rechtsvorm een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap, commanditaire vennootschap of bv.
 • Uw onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw onderneming heeft een Zakelijke Rekening bij ING of u bent bereid om een Zakelijke Rekening bij de ING te openen. Meer over de Zakelijke Rekening.
 • De bedrijfsomzet van uw onderneming loopt volledig via een Zakelijke Rekening bij ING of u bent bereid de bedrijfsomzet volledig via de Zakelijke Rekening te laten lopen.
 • U heeft de definitieve jaarcijfers van twee voorgaande boekjaren.
 • Als u een bv heeft, geldt dat u bereid bent persoonlijk borg te staan.
 • Heeft u een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap, dan mag geen van de eigenaren een achterstandsregistratie bij het Bureau Krediet Registratie hebben.

Aanvullende voorwaarden voor ondernemingen jonger dan 3 jaar

 • Uw onderneming beschikt over voldoende (start)kapitaal. Voor de bv geldt: een minimaal eigen vermogen van 35%. Voor de overige rechtsvormen geldt: minimaal 25%.
 • Uw onderneming heeft zich verzekerd tegen de relevante bedrijfsrisico's, bijvoorbeeld met een aansprakelijkheidsverzekering.
 • Uw ondernemingsplan is goedgekeurd door een boekhouder/administratiekantoor (geregisteerd bij NOAB) of een accountant. Aan de hand van de quickscan bekijkt u of uw ondernemingsplan alle informatie bevat die de ING nodig heeft bij de beoordeling van uw aanvraag.
 • Is uw onderneming meer dan 18 maanden geleden opgericht? Dan vragen wij bovendien uw jaarcijfers over de eerste 12 maanden

Contact

Wilt u contact met een adviseur van ING, dat kan op verschillende manieren. Als u direct of op een later tijdstip gratis gebeld wilt worden, laat ons dat dan weten. U kunt ook zelf bellen met de ING: 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u telefonisch een afspraak met een adviseur maken.

Rekenvoorbeelden

Hoe werkt het Zakelijk Krediet? Een paar voorbeelden.

Goed om te weten:

 • De hoogte van de kredietlimiet is afhankelijk van de kredietwaardigheid van uw onderneming en afhankelijk van de maandelijkse omzet op de Zakelijke Rekening. De omzet per maand moet minimaal 25% van de kredietlimiet zijn.
 • De afsluitprovisie wordt eenmalig berekend en is een vast percentage.
 • De debetrente, kredietprovisie en overschrijdingsprovisie worden per kwartaal berekend en ten laste van de Zakelijke Rekening geboekt in de eerste week van het volgende kwartaal.
 • Alle tarieven zijn op jaarbasis.
 • De ING Basisrente is variabel.

Berekening limiet

Stel uw omzet per maand is € 15.000. Dan is de maximale limiet 4 * 15.000 = € 60.000.

Berekening afsluitprovisie

U heeft een Zakelijk Krediet van € 60.000 afgesloten.
De afsluitprovisie bedraagt eenmalig 0,25% van de gevraagde limiet met een minimum van € 250.

De afsluitprovisie bedraagt dan 0,25% * 60.000 = € 150. Het minimum is echter € 250. Daarom is de afsluitprovisie in dit geval € 250.

Berekening debetrente

De rente is 3% per jaar boven de ING Basisrente van 4,2%, De totale debetrente is dan 7,2%.

Uw saldo bedroeg:
Vanaf 1 juli tot 15 augustus (45 dagen) € 10.000 debet, dan betaalt u aan debetrente 45  /  360 * 7,2% * 10.000 = € 90.

Vanaf 15 augustus tot 28 augustus € 5.000 credit, u betaalt geen debetrente. U krijgt geen creditrente.

Vanaf 28 augustus tot 25 september (28 dagen) € 7.500 debet, dan betaalt u aan debetrente 28 / 360 * 7,2% * 7.500 = € 42.

Vanaf 25 september tot 30 september  € 67.000 debet, dan betaalt u aan debetrente 5 / 360 * 7,2% * 67.000 = €  67.

Het totaalbedrag aan debetrente is € 199.

Berekening kredietprovisie

De kredietprovisie is 1,5% per jaar.
Vanaf 1 juli tot 1 oktober (92 dagen) betaalt u 92 / 365 * 1,5% * 60.000 = € 226,85.

Berekening overschrijdingsprovisie

Vanaf 25 september tot 30 september (6 dagen) was het saldo € 67.000. De overschrijding bedraagt dan € 7.000. De overschrijdingsprovisie is 9%. U betaalt 6 / 365 * 9% * 7.000 = € 10,36.

Voorwaarden

Kredietvoorwaarden

Als u voor uw onderneming een Zakelijk Krediet afsluit, is het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Dat kunt u lezen in de voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor iedereen. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden die voor iedere onderneming anders zijn. Denk bijvoorbeeld aan de zekerheden die we vragen. Deze voorwaarden staan in de offerte die u ontvangt, indien uw aanvraag positief is beoordeeld.

Heeft u nog vragen over het Zakelijk Krediet, neemt u dan gerust contact met ons op. Bel 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Veelgestelde vragen