Contact

Deel deze pagina

Zakelijk Krediet

 • Voor de financiering van onderhanden werk, debiteuren en voorraden
 • Voor starters en bestaande ondernemingen
 • Variabele rente op basis van het 1-maands Euribor tarief plus een markttoeslag en een individuele klantopslag

Het product

Heeft u behoefte aan extra middelen voor de financiering van onderhanden werk, debiteuren en voorraden? Dan is het ING Rekening Courant Krediet geschikt voor u.

Kenmerken

 • Een kredietlimiet tot maximaal 4 keer de maandelijkse omzet op uw Zakelijke Rekening
 • Een variabele rente 
 • Looptijd van 1 jaar*

*Voorwaarde daarbij is wel dat de onderneming gedurende deze periode aan de verplichtingen tegenover ING voldoet en ING niet de verwachting heeft dat dit zal veranderen

Debetrente, provisies en kosten

 • Over het benutte deel van het ING Rekening Courant Krediet betaalt u debetrente. Dit is een optelling van 3 componenten: het Euribor tarief, de ING rc markttoeslag en de individuele klantopslag
 • Over het onbenutte deel van de kredietlimiet betaalt u bereidstellingsprovisie. Ook wanneer de kredietlimiet niet wordt benut dient ING namelijk liquiditeits- en kapitaalreserves aan te houden
 • Na acceptatie van de offerte wordt eenmalig afsluitprovisie in rekening gebracht
 • Als de kredietlimiet van uw ING Rekening Courant Krediet wordt overschreden, betaalt u overschrijdingsprovisie
 • Bij wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u €125,- behandelkosten
 • Klik hier voor de actuele tarieven en details

Zekerheden

Als zekerheid vragen wij een verpanding van uw bedrijfsactiva bestaande uit o.a. bedrijfsuitrusting, voorraden, vorderingen en tegoeden bij de bank van uw onderneming. Daarnaast kunnen wij aanvullende zekerheden vragen, zoals een borgstelling van uzelf, uw partner of anderen.

Contact

Wilt u contact met een adviseur van ING, dat kan op verschillende manieren. Als u direct of op een later tijdstip gratis gebeld wilt worden, laat ons dat dan weten. U kunt ook zelf bellen met ING: 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u telefonisch een afspraak met een adviseur maken.

 

Voor wie?

Het ING Rekening Courant Krediet is bedoeld voor ondernemingen die behoefte hebben aan extra middelen voor de financiering van onderhanden werk, debiteuren en voorraden.
Het ING Rekening Courant Krediet is bijvoorbeeld niet geschikt voor:

Wanneer komt u in aanmerking voor het ING Rekening Courant Krediet?

 • Uw onderneming is gevestigd in Nederland en heeft als rechtsvorm een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap, commanditaire vennootschap of BV
 • Uw onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Uw onderneming heeft een Zakelijke Rekening bij ING of u bent bereid om een Zakelijke Rekening bij de ING te openen. Meer over de Zakelijke Rekening
 • De bedrijfsomzet van uw onderneming loopt volledig via een Zakelijke Rekening bij ING of u bent bereid de bedrijfsomzet volledig via de Zakelijke Rekening te laten lopen
 • U heeft de definitieve jaarcijfers van twee voorgaande boekjaren
 • Als u een BV heeft, geldt dat u bereid bent persoonlijk borg te staan
 • Heeft u een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap, dan mag geen van de eigenaren een achterstandsregistratie bij het Bureau Krediet Registratie hebben
 • De financieringsbehoefte en het bestedingsdoel worden getoetst: extra middelen voor de financiering van onderhanden werk, debiteuren en voorraden.
 • De hoogte van de kredietlimiet is afhankelijk van de kredietwaardigheid van uw onderneming en afhankelijk van de maandelijkse omzet op de Zakelijke Rekening. De omzet per maand moet minimaal 25% van de kredietlimiet zijn. 

Bestaat uw bedrijf korter dan 3 jaar? Houd dan ook rekening met het volgende:

 • Uw onderneming beschikt over voldoende (start)kapitaal. Voor de BV geldt: een minimaal eigen vermogen van 35%. Voor de overige rechtsvormen geldt: minimaal 25%.
 • Uw onderneming heeft zich verzekerd tegen de relevante bedrijfsrisico's, bijvoorbeeld met een aansprakelijkheidsverzekering.
 • Uw ondernemingsplan is goedgekeurd door een boekhouder/administratiekantoor (geregistreerd bij NOAB) of een accountant. 
 • Is uw onderneming meer dan 18 maanden geleden opgericht? Dan vragen wij bovendien uw jaarcijfers over de eerste 12 maanden.

Contact

Wilt u contact met een adviseur van ING, dat kan op verschillende manieren. Als u direct of op een later tijdstip gratis gebeld wilt worden, laat ons dat dan weten. U kunt ook zelf bellen met de ING: 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u telefonisch een afspraak met een adviseur maken.

Rekenvoorbeelden

Hoe berekent ING de kosten voor het ING Rekening Courant Krediet?

Berekening debetrente

Stel de individuele klantopslag is 5,50% per jaar boven het 1-maands Euribor tarief van 0,018% (januari 2015) en de ING rc markttoeslag van 0,50% (januari 2015). De totale debetrente is dan 6,018%.

Uw saldo bedroeg:
Vanaf 1 januari tot 16 januari (15 dagen) € 100.000 debet, dan betaalt u aan debetrente 15 / 360 * 6,018% * 100.000 = € 250,75.

Vanaf 16 januari tot 24 januari (8 dagen) € 50.000 credit, u betaalt geen debetrente. U krijgt geen creditrente.

Vanaf 24 januari tot en met 31 januari (8 dagen) € 200.000 debet, dan betaalt u aan debetrente 8 / 360 * 6,018% * 200.000 = € 267,47.

Het totaalbedrag aan debetrente is € 518,22.

Berekening bereidstellingsprovisie

U betaalt bereidstellingsprovisie over het niet opgenomen deel van het krediet. Stel de bereidstellingsprovisie is 1,5% per jaar.

Vanaf 1 januari tot 16 januari (15 dagen) betaalt u 15 / 365 * 1,5% * 50.000 = € 30,82.
Vanaf 16 januari tot 24 januari (8 dagen) betaalt u 8 / 365 * 1,5% * 150.000 = € 49,32.
Vanaf 24 januari tot en met 31 januari (8 dagen) betaalt u geen bereidstellingsprovisie, aangezien het krediet volledig is opgenomen.

Het totaalbedrag aan bereidstellingsprovisie is € 80,14.

Berekening afsluitprovisie

U heeft een Rekening Courant Krediet van € 150.000 afgesloten.
De afsluitprovisie bedraagt eenmalig 1% van de gevraagde limiet

De afsluitprovisie bedraagt dan 1% * 150.000 = € 1.500,-.

Berekening overschrijdingsprovisie

Stel vanaf 24 januari tot en met 31 januari (8 dagen) was het saldo € 200.000. De overschrijding bedraagt dan € 50.000. De overschrijdingsprovisie is 9%. U betaalt 8 / 365 * 9% * 50.000 = € 98,63.

Voorwaarden

Algemene Kredietvoorwaarden

Als u voor uw onderneming een Rekening Courant Krediet afsluit, is het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Dat kunt u lezen in de Algemene Bepalingen van Kredietverlening. Deze voorwaarden gelden voor iedereen. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden die voor iedere onderneming anders zijn. Denk bijvoorbeeld aan de zekerheden die we vragen. Deze voorwaarden staan in de offerte die u ontvangt, indien uw aanvraag positief is beoordeeld.

Contact

Wilt u contact met een adviseur van ING, dat kan op verschillende manieren. Als u direct of op een later tijdstip gratis gebeld wilt worden, laat ons dat dan weten. U kunt ook zelf bellen met de ING: 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u telefonisch een afspraak met een adviseur maken.

Veelgestelde vragen