Contact

Deel deze pagina

Zakelijk Krediet

 • Extra ruimte op uw Zakelijke Rekening
 • Bedragen vanaf € 5.000
 • Zelf bepalen hoeveel u rood staat binnen het krediet

Het product

Heeft u behoefte aan extra bestedingsruimte (rood staan) op de Zakelijke Rekening van uw onderneming? Dan is het Rekening Courant Krediet geschikt voor u.

Kenmerken

 • Bedragen vanaf € 5.000.
 • Bedragen tot 4 maal de maandelijkse omzet op uw Zakelijke Rekening.
 • Zelf bepalen hoeveel u rood staat binnen het krediet.
 • Geen verplichte periodieke aflossing.
 • Variabele rente op basis van het Euribor tarief plus de ING rc markttoeslag plus een individuele opslag. Het actuele Euribor tarief en de hoogte van de ING rc markttoeslag vindt u hier terug.
 • Het Rekening Courant Krediet heeft een looptijd van 1 jaar. Gedurende de looptijd van het krediet kunt u deze wel gedeeltelijk of geheel opzeggen.

Debetrente, provisies en kosten

Voor een Rekening Courant Krediet geldt het volgende:
 • Eenmalig wordt voor de afhandeling afsluitprovisie in rekening gebracht. De provisie wordt in rekening gebracht nadat u de offerte heeft getekend.
 • Over het gedeelte dat u van de kredietlimiet gebruikt, betaalt u debetrente.
 • Voor het beschikbaar houden van de kredietlimiet maakt ING kosten. Hiervoor betaalt u bereidstellingsprovisie. U betaalt alleen bereidstellingsprovisie over het niet opgenomen deel van de kredietlimiet.
 • Als de kredietlimiet van uw Rekening Courant Krediet wordt overschreden, betaalt u overschrijdingsprovisie. Overschrijding van de kredietlimiet kan bijvoorbeeld ontstaan door een incasso van kosten.
Kijk hier voor de actuele tarieven.

Bij wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u €125 behandelkosten.

Financiële transacties over uw Zakelijke Rekening

De hoogte van de kredietlimiet wordt bepaald aan de hand van de maandelijkse omzet op de Zakelijke Rekening van uw onderneming. Per maand moet minimaal 1/4 van uw kredietlimiet aan omzet over de Zakelijke Rekening lopen. Als de maandelijkse omzet gedurende een bepaalde periode niet voldoende voor de kredietlimiet is, neemt de ING met u contact op. De kredietlimiet kan dan worden verlaagd.

Zekerheden

Als zekerheid vragen wij een verpanding van uw bedrijfsactiva bestaande uit o.a. bedrijfsuitrusting, voorraden, vorderingen en tegoeden bij de bank van uw onderneming. Daarnaast kunnen wij aanvullende zekerheden vragen, zoals een borgstelling van uzelf, uw partner of anderen.

Contact

Wilt u contact met een adviseur van ING, dat kan op verschillende manieren. Als u direct of op een later tijdstip gratis gebeld wilt worden, laat ons dat dan weten. U kunt ook zelf bellen met de ING: 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u telefonisch een afspraak met een adviseur maken.

Voor wie?

Het Rekening Courant Krediet is bedoeld voor ondernemingen (eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en bv’s) die behoefte hebben aan extra bestedingsruimte op de Zakelijke Rekening.
Het Rekening Courant Krediet is niet geschikt voor:

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Rekening Courant Krediet

 • Uw onderneming is gevestigd in Nederland en heeft als rechtsvorm een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap, commanditaire vennootschap of bv.
 • Uw onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw onderneming heeft een Zakelijke Rekening bij ING of u bent bereid om een Zakelijke Rekening bij de ING te openen. Meer over de Zakelijke Rekening.
 • De bedrijfsomzet van uw onderneming loopt volledig via een Zakelijke Rekening bij ING of u bent bereid de bedrijfsomzet volledig via de Zakelijke Rekening te laten lopen.
 • U heeft de definitieve jaarcijfers van twee voorgaande boekjaren.
 • Als u een bv heeft, geldt dat u bereid bent persoonlijk borg te staan.
 • Heeft u een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap, dan mag geen van de eigenaren een achterstandsregistratie bij het Bureau Krediet Registratie hebben.

Aanvullende voorwaarden voor ondernemingen jonger dan 3 jaar

 • Uw onderneming beschikt over voldoende (start)kapitaal. Voor de bv geldt: een minimaal eigen vermogen van 35%. Voor de overige rechtsvormen geldt: minimaal 25%.
 • Uw onderneming heeft zich verzekerd tegen de relevante bedrijfsrisico's, bijvoorbeeld met een aansprakelijkheidsverzekering.
 • Uw ondernemingsplan is goedgekeurd door een boekhouder/administratiekantoor (geregistreerd bij NOAB) of een accountant. Aan de hand van de quickscan bekijkt u of uw ondernemingsplan alle informatie bevat die de ING nodig heeft bij de beoordeling van uw aanvraag.
 • Is uw onderneming meer dan 18 maanden geleden opgericht? Dan vragen wij bovendien uw jaarcijfers over de eerste 12 maanden

Contact

Wilt u contact met een adviseur van ING, dat kan op verschillende manieren. Als u direct of op een later tijdstip gratis gebeld wilt worden, laat ons dat dan weten. U kunt ook zelf bellen met de ING: 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u telefonisch een afspraak met een adviseur maken.

Rekenvoorbeelden

Hoe werkt het Rekening Courant Krediet? Een paar voorbeelden.

Goed om te weten:

 • De hoogte van de kredietlimiet is afhankelijk van de kredietwaardigheid van uw onderneming en afhankelijk van de maandelijkse omzet op de Zakelijke Rekening. De omzet per maand moet minimaal 25% van de kredietlimiet zijn.
 • De afsluitprovisie wordt eenmalig berekend en is een vast percentage berekend over de limiet.
 • De debetrente, bereidstellingsprovisie en overschrijdingsprovisie worden per maand berekend en ten laste van de Zakelijke Rekening geboekt in de eerste week van de volgende maand.
 • Alle tarieven zijn op jaarbasis.
 • Het Euribor tarief en de ING rc markttoeslag zijn variabel.

Berekening limiet

Stel uw omzet per maand is € 37.500. Dan is de maximale limiet 4 * 37.500 = € 150.000.

Berekening afsluitprovisie

U heeft een Rekening Courant Krediet van € 150.000 afgesloten.
De afsluitprovisie bedraagt eenmalig 1% van de gevraagde limiet

De afsluitprovisie bedraagt dan 1% * 150.000 = € 1.500,-.

Berekening debetrente

De debetrente is 5,50% per jaar boven het 1-maands Euribor tarief van 0,018% (januari 2015) en de ING rc markttoeslag van 0,50% (januari 2015). De totale debetrente is dan 6,018%.

Uw saldo bedroeg:
Vanaf 1 januari tot 16 januari (15 dagen) € 100.000 debet, dan betaalt u aan debetrente 15 / 360 * 6,018% * 100.000 = € 250,75.

Vanaf 16 januari tot 24 januari (8 dagen) € 50.000 credit, u betaalt geen debetrente. U krijgt geen creditrente.

Vanaf 24 januari tot en met 31 januari (8 dagen) € 200.000 debet, dan betaalt u aan debetrente 8 / 360 * 6,018% * 200.000 = € 267,47.

Het totaalbedrag aan debetrente is € 518,22.

Berekening bereidstellingsprovisie

U betaalt bereidstellingsprovisie over het niet opgenomen deel van het krediet. De bereidstellingsprovisie is 1,5% per jaar.

Vanaf 1 januari tot 16 januari (15 dagen) betaalt u 15 / 365 * 1,5% * 50.000 = € 30,82.
Vanaf 16 januari tot 24 januari (8 dagen) betaalt u 8 / 365 * 1,5% * 150.000 = € 49,32.
Vanaf 24 januari tot en met 31 januari (8 dagen) betaalt u geen bereidstellingsprovisie, aangezien het krediet volledig is opgenomen.

Het totaalbedrag aan bereidstellingsprovisie is € 80,14.

Berekening overschrijdingsprovisie

Vanaf 24 januari tot en met 31 januari (8 dagen) was het saldo € 200.000. De overschrijding bedraagt dan € 50.000. De overschrijdingsprovisie is 9%. U betaalt 8 / 365 * 9% * 50.000 = € 98,63.

Voorwaarden

Kredietvoorwaarden

Als u voor uw onderneming een Rekening Courant Krediet afsluit, is het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Dat kunt u lezen in de voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor iedereen. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden die voor iedere onderneming anders zijn. Denk bijvoorbeeld aan de zekerheden die we vragen. Deze voorwaarden staan in de offerte die u ontvangt, indien uw aanvraag positief is beoordeeld.

Heeft u nog vragen over het Rekening Courant Krediet, neemt u dan gerust contact met ons op. Bel 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Veelgestelde vragen