Contact

Deel deze pagina

Zakelijke Lening

Financieren voor uw investering

 • Financiering voor uw bedrijfsinvestering
 • Aflossen in delen of in één keer
 • Verschillende soorten leningen

Het product

U wilt investeren in een nieuwe inrichting van uw bedrijf. Of heeft u plannen om een bedrijf over te nemen? Met een Zakelijke Lening financiert u het met eenvoudige en duidelijke afspraken: u leent een bedrag en u betaalt dat met rente terug in delen die we samen afspreken.

De Zakelijke Lening die past bij uw situatie

Een Zakelijke Lening loopt voor een langere periode. Dit is meestal tussen de 1 en 10 jaar. U heeft de garantie over de beschikbaarheid gedurende de hele looptijd. Er zijn verschillende aflosvormen. Zo kunt u periodiek in de vorm van  annuïteiten aflossen maar is lineair ook mogelijk. U kunt ook het bedrag in één keer aan het einde van de looptijd aflossen. Een combinatie is ook mogelijk. Heeft u een bedrag afgelost, dan kunt u dat niet opnieuw opnemen. Een lening kan een vaste of variabele rente hebben. ING heeft onder andere volgende soorten zakelijke leningen: 


De Investeringslening

 • Bedoeld voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen (machines, inventaris)
 • Vaste rente tijdens de gehele looptijd 
 • Looptijd van de lening is afhankelijk van waar u in wilt investeren, maar altijd maximaal 7 jaar
 • U lost maandelijks een bedrag af


De Rentevastlening
 • Bedoeld voor investeringen in bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen of voor het overnemen van een ander bedrijf
 • Vaste rente tijdens een afgesproken periode
 • Aflossing, rente en looptijd worden altijd in overleg met u afgesproken


De Annuïteitenlening
 • Bedoeld voor investeringen in bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen of voor het overnemen van een ander bedrijf
 • Vast maandbedrag dat bestaat uit rente en aflossing, tijdens de rentevaste periode 


De Groenfinanciering
 • Bedoeld voor investeringen met een duurzaam karakter 
 • Vast rentepercentage
 • Rente betalen en in gelijke delen aflossen (lineair) per maand of kwartaal
Lees hier meer over de Groenfinanciering


Een financiering met staatsgarantie
 • Bedoeld voor investeringen waar u niet voldoende zekerheden voor kunt geven
 • Vaste rente tijdens een afgesproken periode. Deze periode is minimaal 12 maanden en maximaal 120 maanden
Lees hier meer over de financiering met staatsgarantie

Benieuwd naar uw investeringsmogelijkheden?

Wilt u investeren en zoekt u naar de juiste manier om dat te financieren? We denken graag mee. Maak een afspraak met ons en we vertellen u waar u rekening mee moet houden.

Ook sparren we graag met u over uw kansen of helpen u bij het opstellen van uw ondernemingsplan. Dan kunt u misschien wel eerder investeren dan u dacht.

Voor wie?

Een Zakelijke Lening is bedoeld voor ondernemingen zoals een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of bv.

U vindt het belangrijk dat u:

 • Kunt kiezen over welke periode u een vast rentepercentage betaalt 
 • Vooraf met ons afspreekt in welke delen u het geleende bedrag aflost. Bij een financiering met staatsgarantie staat dit vast 
 • Extra kunt aflossen, eens per jaar zonder kosten tot het percentage van het geleende bedrag dat we samen afspreken 
 • De mogelijkheid heeft om zelf te bepalen wanneer u geld opneemt. Dit geldt niet voor de Investeringslening

Verder kunt u zich erin vinden dat u:

 • Zekerheden als onderpand inbrengt voor het verkrijgen van de lening 
 • Het onderpand tijdens de looptijd van uw lening niet kunt verkopen 
 • Een vergoeding betaalt voor de mogelijkheid om deelopnames tot maximaal 2 jaar te kunnen doen. Dit geldt niet voor de Investeringslening
 • Een vergoeding betaalt als u meer aflost dan het bedrag waarvoor u heeft gekozen

Voorbeelden van investeringsdoelen

 • Bedrijfsovername 
 • Deelname in een bv 
 • Bedrijfsmiddelen zoals kantoorinrichting
 • Vastgoed in geval van een financiering met staatsgarantie

Andere financieringsoplossingen voor uw investering

Twijfelt u of uw investering geschikt is voor een Zakelijke Lening? Wij denken graag mee over de beste financieringsoplossing.
InvesteringKijk dan eens bij
Goed voor milieuGroenfinanciering
Bij onvoldoende onderpandFinanciering met Staatsgarantie
In bedrijfsmiddelenZakelijke Lease
In een bedrijfspand of grondBedrijfshypotheek
In voorraad of debiteurenDebiteurenfinanciering
 

Kosten

Uw eenmalige en periodieke kosten

 • Kosten bij afsluiten van de lening (afsluitprovisie).  
 • Rente: u betaalt een vast percentage aan rente over het geleende bedrag.
 • Aflossing: u betaalt het leenbedrag in delen terug of in één keer op de einddatum. Bij de Investeringslening is dat altijd lineair.
 • Kosten bij extra aflossen: lost u meer af dan afgesproken, dan betaalt u daarvoor kosten. Extra aflossen kan zonder kosten op de laatste dag van de rentevastperiode.
 • Kosten bij deelopnames:
  als u kiest voor de mogelijkheid om deelopnames te kunnen doen dan betaalt u een rentepercentage over het deel van de lening dat u nog niet heeft opgenomen (rentevastpremie). Over het opgenomen deel betaalt u het reguliere rentepercentage. 
 • Kosten bij wijzigen van uw overeenkomst: u betaalt eenmalig € 125 als u uw ondernemingsvorm of bijvoorbeeld afspraken over uw aflosschema laat wijzigen in uw overeenkomst.
 • Kosten bij omzetten van uw lening: zet u een bestaande lening om in een Zakelijke Lening dan betaalt u eenmalig € 125.

Rekenvoorbeelden kosten

Dit voorbeeld geeft u inzicht in de werking van een Zakelijke Lening. De percentages zijn alleen bedoeld als voorbeeld.

Berekening afsluitprovisie
Stel:

Op 1 mei sluit u een Zakelijke Lening af van € 100.000 met een looptijd van 5 jaar. U heeft de lening op 1 juli opgenomen.
De rente is 4,00% per jaar.

Berekening afsluitprovisie
De afsluitprovisie is 1,00% van het geleende bedrag met een minimum van € 250. U betaalt 1,00% * € 100.000 = € 1.000.

Berekening maandelijkse rente
U betaalt voor het eerst rente op 1 augustus. Voor de periode 1 juli tot 1 augustus betaalt u aan rente: 31 dagen / 360 dagen * 4,00% * € 100.000 = € 344,44.

Berekening af te lossen bedrag
 • Aflossen periodiek in gelijke delen: u betaalt € 100.000 / 60 maanden = € 1.666,67 per maand. 
 • Of in één keer op de einddatum: u betaalt aan het einde van de looptijd € 100.000 in één keer terug.
Berekening kosten deelopnames
Stel: de rentevastpremie bij later opnemen is 2,50% per jaar. Neemt u de lening 2 maanden na het afsluiten op, dan is rentevastpremie verschuldigd (61 dagen). Deze gaat echter pas 5 weken (35 dagen) na de ingangsdatum in. U betaalt een rentevastpremie over 61-35= 26 dagen, dus 26/365 * 2,5% * 100.000= 178,08 euro.

Berekening kosten bij extra aflossen
Als u vervroegd aflost dan komen daar extra kosten bij kijken. Deze kosten voor vervroegde aflossing bestaan uit:
 • Behandelingskosten van 125 EUR
 • Het rentenadeel dat ontstaat door verschillen in inkoopprijs in de periode van afsluiten en aflossen van de lening. Het rentenadeel bestaat uit het verschil tussen:
    
  - De kosten van het voor de lening aangetrokken geld voor de resterende looptijd inclusief de oorspronkelijke marge; en 
  - De inkomsten van de door de bank te ontvangen gelden door het vervroegd afgeloste bedrag voor de resterende looptijd uit te zetten in de markt, inclusief de oorspronkelijke marge.
Vraag uw adviseur naar de berekening die geldt voor uw persoonlijke situatie.

Risico's

Risico’s van de Zakelijke Lening

Als ondernemer ziet u kansen, maar u loopt ook risico’s. Het is belangrijk dat u weet welke risico’s dit zijn, zeker als u een Zakelijke Lening wilt aanvragen of verhogen. Wij hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet. Dit geeft geen volledig overzicht. Laat u zich altijd goed voorlichten en informeren door uw adviseurs.

Het kan gebeuren dat uw onderneming in zwaar weer terecht komt. Als gevolg daarvan zou u niet meer kunnen voldoen aan uw verplichtingen

 • Indien u met (financiële) tegenslag te maken krijgt kan de financiële positie van u of uw onderneming in gevaar komen. Als u hierdoor verplichtingen uit hoofde van uw kredietovereenkomst met ING niet na kunt komen kan ING kiezen voor begeleiding door de afdeling Intensief Beheer

Uw rente kan worden herzien

 • Bij een variabele rente kan de rente variëren. Uw rente kan bijvoorbeeld in de ene periode hoger zijn dan in de andere periode. Wanneer de rente stijgt in de markt dan stijgt uw rente mee en betekent dit dat u meer geld kwijt bent aan de rente ten opzichte van de voorgaande periode
 • Aan het einde van een afgesproken looptijd en de lening wordt verlengd, dan stellen we een nieuw rentetarief vast. De rente van de nieuwe looptijd kan hoger of lager zijn dan de rente die u gewend was te betalen. Het kan betekenen dat de lasten dan hoger of lager zullen zijn

U kunt te maken krijgen met extra kosten. U heeft een vorm van een lening waaraan extra voorwaarden worden gesteld

 • Zo zijn er enkele vormen van de Zakelijke Lening  die extra kosten met zich meebrengen, zoals taxatiekosten. Hiervoor verwijzen we naar de voorwaarden
 • Daarnaast kan het tussentijds aflossen extra kosten met zich meebrengen. Dit is afhankelijk van de afspraken die u met ons heeft gemaakt

Uw onderneming verandert

De situatie van uw onderneming kan veranderen. Dit kan gevolgen hebben voor uw lening. Bijvoorbeeld, u breidt uw onderneming uit en u vraagt een aanvullende lening aan. Dan zal ING opnieuw beoordelen of u in aanmerking komt voor de aanvullende lening. Wij beoordelen of uw financiële lasten passen bij de situatie van uw onderneming.

Voorwaarden

Als u een Zakelijke Lening afsluit, is het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Dat leest u in de voorwaarden. Deze gelden voor iedereen die een Zakelijke Lening afsluit. In uw offerte leest u welke voorwaarden verder voor uw onderneming gelden. Bijvoorbeeld dat we een hypotheek op het onderpand kunnen vragen.

Veelgestelde vragen