Contact

Deel deze pagina

Zakelijke Lening

Financieren voor uw investering

 • Financiering voor uw bedrijfsinvestering 
 • Aflossen in delen of in één keer 
 • Ook voor starters 
 • Vanaf € 5.000

Het product

U wilt investeren in een nieuwe inrichting van uw bedrijf. Of heeft u plannen om een bedrijf over te nemen? Met een Zakelijke Lening financiert u het met eenvoudige en duidelijke afspraken: u leent een bedrag en u betaalt dat met rente terug in delen die we samen afspreken.

Kenmerken

 • Vast rentepercentage tijdens de afgesproken rentevastperiode 
 • In delen aflossen of in één keer aan het einde van de looptijd, in overleg met uw adviseur 
 • Looptijd lening van 1 tot 10 jaar, afhankelijk van uw investeringsdoel 
 • Extra aflossen zonder kosten, eens per jaar tot het percentage dat we samen afspreken 
 • Mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer u uw lening opneemt

De Zakelijke Lening die past bij uw situatie

Samen met uw adviseur kunt u bepalen welke Zakelijke Lening het beste past bij uw persoonlijke wensen en uw investeringsdoel. Elke Zakelijke Lening biedt u andere mogelijkheden. Twee voorbeelden van een Zakelijke Lening zijn de Rentevastlening en de Investeringslening:
 • Met een Rentevastlening heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om afspraken met ons te maken over extra aflossen tijdens de rentevastperiode. Of u kunt kiezen voor een rentevastperiode die korter is dan de looptijd van de lening. De looptijd moet dan minimaal 5 jaar zijn.
 • Bij een Investeringslening is de rentevastperiode en de looptijd juist altijd gelijk. Maar u kunt de Investeringslening wel al vanaf € 5.000 afsluiten. 
Soms is ook een Zakelijke Lening mogelijk met een variabele rente. Overlegt u de mogelijkheden met uw adviseur.

Benieuwd naar uw investeringsmogelijkheden?

Wilt u investeren en zoekt u naar de juiste manier om dat te financieren? We denken graag mee. Maak een afspraak met ons en we vertellen u waar u rekening mee moet houden.

Ook sparren we graag met u over uw kansen of helpen u bij het opstellen van uw ondernemingsplan. Dan kunt u misschien wel eerder investeren dan u dacht.

Voor wie?

Een Zakelijke Lening is bedoeld voor ondernemingen zoals een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of bv.

U vindt het belangrijk dat u:

 • kunt kiezen over welke periode u een vast rentepercentage betaalt 
 • vooraf met ons afspreekt in welke delen u het geleende bedrag aflost 
 • extra kunt aflossen, eens per jaar zonder kosten tot het percentage van het geleende bedrag dat we samen afspreken 
 • de mogelijkheid heeft om zelf te bepalen wanneer u geld opneemt.

Verder kunt u zich erin vinden dat u:

 • zekerheden als onderpand inbrengt voor het verkrijgen van de lening 
 • het onderpand tijdens de looptijd van uw lening niet kunt verkopen 
 • een vergoeding betaalt voor de mogelijkheid om deelopnames tot maximaal 2 jaar te kunnen doen 
 • een vergoeding betaalt als u meer aflost dan het bedrag waarvoor u heeft gekozen.

Voorbeelden van investeringsdoelen

 • Bedrijfsovername 
 • Deelname in een bv 
 • Bedrijfsmiddelen zoals kantoorinrichting

Andere financieringsoplossingen voor uw investering

Twijfelt u of uw investering geschikt is voor een Zakelijke Lening? Wij denken graag mee over de beste financieringsoplossing.
InvesteringKijk dan eens bij
Goed voor milieuGroenfinanciering
Bij onvoldoende onderpandFinanciering met Staatsgarantie
In bedrijfsmiddelenZakelijke Lease
In een bedrijfspand of grondBedrijfshypotheek
In voorraad of debiteurenDebiteurenfinanciering
 

Kosten

Uw eenmalige en periodieke kosten

 • Kosten bij afsluiten van de lening (afsluitprovisie):
  1,00% van het leenbedrag met een minimum van € 250. 
 • Rente:
  u betaalt een vast percentage aan rente over het geleende bedrag. 
 • Aflossing:
  u betaalt het leenbedrag in delen terug of in één keer op de einddatum. 
 • Kosten bij extra aflossen:
  lost u meer af dan afgesproken dan betaalt u daarover een vergoeding (vergoeding vervroegde aflossing). 
 • Kosten bij deelopnames:
  als u kiest voor de mogelijkheid om deelopnames te kunnen doen dan betaalt u een rentepercentage over het deel van de lening dat u nog niet heeft opgenomen (rentevastpremie). Over het opgenomen deel betaalt u het reguliere rentepercentage. 
 • Kosten bij wijzigen van uw overeenkomst:
  u betaalt eenmalig € 125 als u uw ondernemingsvorm of bijvoorbeeld afspraken over uw aflosschema laat wijzigen in uw overeenkomst. 
 • Kosten bij omzetten van uw lening:
  zet u een bestaande lening om in een Zakelijke Lening dan betaalt u eenmalig € 125.

Rekenvoorbeelden kosten

Dit voorbeeld geeft u inzicht in de werking van een Zakelijke Lening. De percentages zijn alleen bedoeld als voorbeeld.

Berekening afsluitprovisie
Stel:

Op 1 mei sluit u een Zakelijke Lening af van € 100.000 met een looptijd van 5 jaar. U heeft de lening op 1 juli opgenomen.
De rente is 4,00% per jaar.

Berekening afsluitprovisie
De afsluitprovisie is 1,00% van het geleende bedrag met een minimum van € 250. U betaalt 1,00% * € 100.000 = € 1.000.

Berekening maandelijkse rente
U betaalt voor het eerst rente op 1 augustus. Voor de periode 1 juli tot 1 augustus betaalt u aan rente: 31 dagen / 360 dagen * 4,00% * € 100.000 = € 344,44.

Berekening af te lossen bedrag
 • Aflossen periodiek in gelijke delen: u betaalt € 100.000 / 60 maanden = € 1.666,67 per maand. 
 • Of in één keer op de einddatum: u betaalt aan het einde van de looptijd € 100.000 in één keer terug.
Berekening kosten deelopnames
Stel: de rentevastpremie bij later opnemen is 2,50% per jaar. Neemt u de lening 2 maanden na het afsluiten op, dan is rentevastpremie verschuldigd (61 dagen). Deze gaat echter pas 5 weken (35 dagen) na de ingangsdatum in. U betaalt een rentevastpremie over 61-35= 26 dagen, dus 26/365 * 2,5% * 100.000= 178,08 euro.

Berekening kosten bij extra aflossen
De vergoeding (vergoeding vervroegde aflossing) die u betaalt, is afhankelijk van:
 • het afgeloste bedrag en de resterende looptijd 
 • de rente die u betaalt t.o.v. de marktrente op dat moment voor een vergelijkbare lening met hetzelfde leenbedrag en een zelfde looptijd 
 • de afspraken die wij met u persoonlijk hebben gemaakt.
Vraag uw adviseur naar de berekening die geldt voor uw persoonlijke situatie.

Voorwaarden

Als u een Zakelijke Lening afsluit, is het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Dat leest u in de voorwaarden. Deze gelden voor iedereen die een Zakelijke Lening afsluit. In uw offerte leest u welke voorwaarden verder voor uw onderneming gelden. Bijvoorbeeld dat we een hypotheek op het onderpand kunnen vragen.

Bespreekt u de voorwaarden die gelden bij uw financiering zorgvuldig met uw adviseur.

Veelgestelde vragen