Contact

Deel deze pagina

Standaard Bedrijfsrapportages (SBR)

De standaard voor ondernemers

 • Minder administratie, meer tijd om te ondernemen
 • Standaard goede kwaliteit van gegevens
 • Gemakkelijk, veilig en snel

Over SBR

Snel en eenvoudig uw jaarcijfers bij ons aanleveren? Gebruik dan Standaard Bedrijfsrapportages (SBR). Met SBR biedt u de rapportages eenvoudig digitaal aan bij partijen zoals de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het CBS en banken.

Wat is SBR?

SBR is de nationale standaard voor het samenstellen en digitaal uitwisselen van financiële rapportages. Het is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse overheid in samenwerking met de Belastingdienst, de Kamers van Koophandel, het Centraal Bureau voor Statistiek, diverse accountants, softwareleveranciers en banken. Het doel van SBR is de administratieve lasten van ondernemers te verminderen en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren door het maken van afspraken over standaardisatie van gegevens en uitwisselingsprocessen. Gegevens die zijn vastgelegd in uw administratie, kunnen voor meerdere rapportages worden gebruikt.

SBR de norm

Vanaf 1 januari 2017 wijzigt ING haar beleid voor het aanleveren van jaarcijfers voor kredieten. Aanleveren via SBR wordt voor zakelijke relaties dan de norm. Vraagt u vanaf deze datum een nieuw krediet bij ons aan? Dan wordt uw aanvraag alleen in behandeling genomen als uw jaarcijfers via SBR bij ons zijn aangeleverd.

Heeft u op deze datum al een krediet en is aanlevering via SBR nog niet mogelijk? Dan kunt u uw gegevens nog op papier of per e-mail (PDF) bij ons aanleveren. Voor het handmatig verwerken van deze gegevens, brengen wij vanaf 1 januari 2017 € 250,- in rekening. Voor de verwerking van jaarcijfers die via SBR zijn aangeleverd, worden geen kosten in rekening gebracht.

De voordelen van SBR

 • Minder administratie, en meer tijd om te ondernemen door digitalisering en standaardisatie.
 • Efficiënt door hergebruik van gegevens en koppeling aan diverse fiscale-, boekhoud- en rapportagepakketten.
 • Gemakkelijk, snel, veilig en betrouwbaar door geautomatiseerde controles.
 • Een snelle beoordeling van uw kredietaanvraag. Binnen 5 werkdagen* na ontvangst van uw gegevens, weet u of het krediet kan worden verleend. Binnen 2 werkdagen daarna, ontvangt u van ons een offerte. Voor het afsluiten van een nieuw krediet of voor het verhogen van een bestaand krediet, ontvangt u een korting op de afsluitprovisie van maximaal € 250,-.
* Geldt voor kredietaanvragen waarbij het totale krediet bij ING lager is dan 2,5 miljoen euro. Omdat een kredietaanvraag maatwerk is, kan het zijn dat er aanvullende informatie nodig is om uw kredietaanvraag te kunnen beoordelen. Dit kan van invloed zijn op de eerder genoemde doorlooptijd van 5 werkdagen.

Hoe maakt u gebruik van SBR?

Aanleveren via SBR is op twee manieren mogelijk:

 • rechtstreeks vanuit de rapportagesoftware van uw accountant of administratiekantoor;
 • of via SBR Direct.


In beide gevallen gaat de aanlevering via een beveiligde verbinding. Voor het aanleveren via SBR worden door ons geen kosten in rekening gebracht. Informeer nu alvast of uw intermediair gebruikmaakt van SBR. Als uw intermediair nog geen gebruikmaakt van SBR, dan adviseren we u om hierover afspraken te maken. Hij kan dan tijdig zijn processen en automatisering hierop inrichten.

Voor ondernemers

Als ondernemer wordt u regelmatig gevraagd om gegevens uit uw financiële administratie aan te leveren. Dit kan een jaarrekening zijn voor de Kamer van Koophandel, een kredietrapportage voor uw bank of een aangifte voor de Belastingdienst. Met SBR kunt u deze financiële rapportages eenvoudig vanuit één administratie aanbieden en veilig digitaal verzenden.

De voordelen van SBR:

 • Minder administratie, meer tijd om te ondernemen
 • Standaard goede kwaliteit van gegevens
 • Gemakkelijk, veilig en snel
 • Snelle beoordeling van uw kredietaanvraag
 • Korting op de afsluitprovisie van een nieuw krediet

Uw financiële rapportages zijn op twee manieren aan te leveren via SBR.

 • U kunt uw intermediair vragen om de financiële rapportage voor u te verzorgen. Beschikt uw intermediair over de juiste software, dan kan hij de rapportage rechtstreeks via SBR verzenden.
 • Heeft u een kleine onderneming, een maatschap, een CV of een VOF? Dan kunt u gebruikmaken van SBR Direct. Dit is een online aanleverportaal, waarmee u rechtstreeks uw financiële cijfers bij de bank kunt aanleveren. Voor het gebruik van SBR Direct worden door de banken geen kosten in rekening gebracht.

Voor accountants

Steeds meer partijen, zoals de Belastingdienst, de Kamers van Koophandel en nu ook ING stappen over op SBR. Dit wordt de standaard voor het opstellen en aanleveren van financiële rapportages. Uw klanten gaan u daarom steeds vaker vragen om aan te leveren via SBR. Als u ook overstapt op SBR kunt u uw klanten in de toekomst op een optimale manier blijven ondersteunen.

De voordelen van SBR op een rij:

 • Sneller rapportages samenstellen en versturen door hergebruik van gegevens
 • Gemakkelijk, snel, veilig en betrouwbaar door geautomatiseerde controles
 • SBR ondersteunt de digitalisering van uw kantoor en biedt ruimte voor nieuwe adviesdiensten

SBR en uw organisatie

Het inrichten van de bedrijfsadministratie volgens SBR zorgt voor efficiënt hergebruik van gegevens. De verschillende rapportages hoeven niet meer handmatig te worden samengesteld en verzonden. Hierdoor neemt de kans op fouten aanzienlijk af. Door gebruik te maken van SBR kunt u uw dienstverlening verder digitaliseren en versnellen. Dit biedt mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten en meer tijd voor een optimaal advies aan uw klanten. U kunt op twee manieren kredietrapportages van uw klanten bij ons aanleveren:

Via SBR Machine-to-Machine

Beschikt u over de juiste SBR-software, dan kunt u de kredietrapportage via de Machine-to-Machinemethode bij ons aanleveren. Dit houdt in dat u de rapportage rechtstreeks vanuit uw eigen rapportagesoftware verzendt. U doorloopt hiervoor de volgende stappen:
 • Vraag uw softwareleverancier of uw software geschikt is voor bancaire SBR-rapportages.
 • Meld uw organisatie aan op de website www.sbrbanken.nl.
 • Neem voordat u een eerste testaanlevering doet, contact met ons op.
 • Als de testaanlevering geslaagd is, kunt u de kredietrapportage van uw klant aanleveren.

Via SBR Direct

U stelt de kredietrapportage op in SBR Direct. SBR Direct is een online aanleverportaal voor ondernemers en intermediairs, waarmee uw klant rechtstreeks de cijfers bij de bank kan aanleveren. Om SBR Direct te kunnen gebruiken moet uw klant u via het portaal uitnodigen om de kredietrapportage op te maken en een verklaring toe te voegen. In SBR Direct is het mogelijk om gegevens te importeren vanuit uw fiscale-, boekhoud- of rapportagesoftware. Sommige pakketten bieden daarnaast een automatische koppeling waardoor importeren van losse bestanden niet meer nodig is. Eventueel kunt u ook handmatig gegevens toevoegen.

Wanneer u in SBR Direct een kredietrapportage heeft opgesteld en de verklaring heeft toegevoegd, draagt u de rapportage weer over aan uw klant. De klant controleert de rapportage, keurt deze goed en verzendt deze via sbrdirect.nl naar ING. Het gebruik van SBR Direct is gratis.

Overstappen op SBR? We helpen u graag

Voor meer informatie over SBR en de mogelijkheden voor uw organisatie, kunt u contact opnemen met Paul Staal, via paul.staal@ing.nl. Hij is expert op het gebied van SBR Banken.

Veelgestelde vragen