Contact

Deel deze pagina

Inzicht in de tarieven van Zakelijk Financieren

Bij het kiezen van een financieel product is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de tarieven. Daarom heeft ING ze voor u op een rij gezet.

Alle onderstaande rentetarieven en afsluitkosten gelden voor nieuwe financieringen die gesloten worden vanaf 13 mei 2016. Genoemde tarieven en opslagen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Staat uw product er niet bij? Of heeft u uw krediet voor 13 mei 2016 afgesloten? Neem dan contact op met de Klantenservice: 020 2288822. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Tarieven ING Rekening Courant Krediet

ING Rekening Courant Krediet
De debetrente van het ING Rekening Courant Krediet is een optelling van 3 componenten:
  • Euribor tarief
  • ING rc markttoeslag
  • Klantopslag
Daarnaast betaalt u:
  • Bereidstellingsprovisie

Deze componenten staan hieronder toegelicht.

 


Euribor tarief

 

Het Euribor tarief is het gemiddelde rentetarief waartegen 57 Europese banken bereid zijn elkaar kortlopende leningen in euro’s te verstrekken en varieert per dag. Voor het ING Rekening Courant Krediet zet ING het Euribor tarief maandelijks vast op het tarief van de laatste werkdag van de vorige periode met een minimum van 0%.


De Euribor tarieven in de ING Rekening Courant Krediet zijn momenteel:

 
1-maands Euribor voor mei 2016

- 0,344% per jaar
(tarief 29-4-2016)


ING rc markttoeslag

 

De ING rc markttoeslag is een toeslag die maandelijks wordt vastgesteld door ING. De toeslag verandert mee met de liquiditeitskosten die ING in de markt moet betalen. De toeslag geldt voor alle klanten met een ING Rekening Courant Krediet.

 

De ING rc markttoeslag voor mei 2016 is

0,40% per jaar


Klantopslag

 

De opslag komt u overeen met ING bij aanvang van het ING Rekening Courant Krediet en wordt daarna jaarlijks door ING opnieuw vastgesteld. De hoogte van de opslag is afhankelijk van de risico-inschatting van uw bedrijf en de zekerheden die u heeft ondergezet ter afdekking van het kredietrisico. Een wijziging in de opslag wordt (tezamen met een wijziging in de Bereidstellingsprovisie) minimaal twee weken vooraf aan u gecommuniceerd.


Bereidstellingsprovisie

 

U betaalt Bereidstellingsprovisie als vergoeding voor de kosten die ING maakt voor het aanhouden van de ING Rekening Courant Krediet en het risico dat ING loopt over de niet getrokken deel van de kredietlimiet. Bereidstellingsprovisie wordt op dagbasis berekend over het deel van de kredietlimiet die u niet gebruikt. De hoogte van de Bereidstellingsprovisie komt u overeen met ING bij aanvang van het ING Rekening Courant Krediet en wordt daarna jaarlijks door ING opnieuw vastgesteld. De hoogte van de Bereidstellingsprovisie is afhankelijk van de risico-inschatting van uw bedrijf en de zekerheden die u heeft ondergezet ter afdekking van het kredietrisico. Een wijziging in de bereidstellingsprovisie wordt (samen met een wijziging in de Klantopslag) minimaal twee weken vooraf aan u gecommuniceerd.

 

ING brengt kosten in rekening voor het aanhouden van een fiat- en rentestelsel

 
Bij het afsluiten van het krediet betaalt u eenmalig een afsluitprovisie, die berekend wordt over de limiet.1,00%
Bij wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u behandelkosten*€ 125,00
 

Tarieven zakelijke leningsvormen

InvesteringsleningTarief
Het genoemde tarief is een gemiddeld tarief. Uw tarief kan hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de kredietkwaliteit van uw onderneming en de omvang van de lening. De Investeringslening kent een vaste rente, welke niet kan wijzigen gedurende de looptijd van de lening.

In bovengenoemd tarief is tijdelijk een korting van 0,50% verwerkt dankzij de inzet van gelden uit het stimulerings-programma van de Europese Centrale Bank (ECB).
5,65%
per jaar
Bij het afsluiten van het krediet betaalt u eenmalig een afsluitprovisie, die berekend wordt over de hoofdsom.0,25% met een minimum van € 250,00
Bij wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u behandelkosten*€ 125,00
 

Tarieven Bedrijfshypotheek

BedrijfshypotheekTarief
Rentevastperiode12 maanden4,35% per jaar
Rentevastperiode36 maanden4,45% per jaar
Rentevastperiode60 maanden4,55% per jaar
Rentevastperiode120 maanden5,30% per jaar
Bij het afsluiten van het krediet betaalt u eenmalig een afsluitprovisie, die berekend wordt over de hoofdsom.0,25% met
een minimum
van € 500,00
Als u bestaande financieringsvormen wil omzetten in een Bedrijfshypotheek dan betaalt u eenmalig behandelkosten0,50% over
het bedrag dat
wordt omgezet
Bij wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u behandelkosten*€ 125,00
 

ING Basisrente


CliënttariefTarief
Gebaseerd op de variabele ING Basisrente4,00%
 
Producten waarbij het debetrentetarief is gebaseerd op de ING Basisrente worden niet meer actief aangeboden.

* De behandelkosten zakelijke kredietverlening gelden voor nieuwe en bestaande kredieten. Voor de volgende wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u per wijziging eenmalig € 125,00: 

  • Wijziging van ondernemingsvorm 
  • Wijziging van productvorm 
  • Wijziging of opschorting van een aflosschema van een lening 
  • (Gedeeltelijk) vervroegd aflossen van een lening

Als u bestaande financieringsvormen wil omzetten in een Bedrijfshypotheek dan betaalt u eenmalig 0,50% over het bedrag dat wordt omgezet in een Bedrijfshypotheek. 

Ondanks de constante zorg en aandacht die ING aan de samenstelling van haar website www.ing.nl besteedt, is het helaas mogelijk dat in de genoemde tarieven typefouten staan. ING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voor u uit eventuele typefouten zou kunnen voortvloeien.