Inzicht in de tarieven van Zakelijk Financieren

Bij het kiezen van een financieel product is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de tarieven. Daarom heeft de ING ze voor u op een rij gezet.

Alle onderstaande rentetarieven en afsluitkosten gelden voor nieuwe financieringen die gesloten worden vanaf 2 februari 2015. Genoemde tarieven en opslagen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Staat uw product er niet bij? Of heeft u uw krediet voor 2 februari 2015 afgesloten? Bel 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

ING Basisrente

CliënttariefTarief
Gebaseerd op de variabele ING Basisrente4,00%
 

Tarieven zakelijke kredietvormen

WerkkapitaalkredietTarief
Van € 5.000 tot € 25.000opslag: 3,75%7,75% per jaar 
Van € 25.000 tot € 125.000opslag: 3,00%7,00% per jaar 
Van € 125.000 tot € 250.000opslag: 2,25%6,25% per jaar 
> € 250.000opslag: 1,75%5,75% per jaar 
0,375% per kwartaal
0,25% per kwartaal
0,25% met een 
minimum van € 250
Bij wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u behandelkosten*  € 125 
 
OverwaardekredietTarief
Het cliënttarief is gebaseerd op de variabele ING Basisrente (momenteel 4,00%) vermeerderd met een opslag van 2,00%.6,00% per jaar
Daarnaast betaalt u een kredietprovisie. Deze wordt berekend over de hoogste limiet per kwartaal. 0,125% per kwartaal 
Bij het afsluiten van het krediet betaalt u eenmalig een afsluitprovisie, die berekent wordt over de limiet.0,25% met een minimum van € 500
Bij wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u behandelkosten*€ 125 
 

Tarieven zakelijke leningsvormen

InvesteringsleningTarief
Het genoemde tarief is een gemiddeld tarief. Uw tarief kan hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de kredietkwaliteit van uw onderneming en de omvang van de lening. De Investeringslening kent een vaste rente, welke niet kan wijzigen gedurende de looptijd van de lening.

In bovengenoemd tarief is tijdelijk een korting van 0,50% verwerkt dankzij de inzet van gelden uit het stimulerings-programma van de Europese Centrale Bank (ECB).
5,95% per jaar
Bij het afsluiten van het krediet betaalt u eenmalig een afsluitprovisie, die berekend wordt over de hoofdsom.0,25% met een minimum van € 250
Bij wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u behandelkosten*€ 125
 

Tarieven Bedrijfshypotheek

BedrijfshypotheekTarief
Rentevastperiode12 maanden4,65% per jaar
Rentevastperiode36 maanden4,65% per jaar
Rentevastperiode60 maanden4,85% per jaar
Rentevastperiode120 maanden5,40% per jaar
Bij het afsluiten van het krediet betaalt u eenmalig een afsluitprovisie, die berekend wordt over de hoofdsom.
Als u bestaande financieringsvormen wil omzetten in een Bedrijfshypotheek dan betaalt u eenmalig behandelkosten
Bij wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u behandelkosten*
 
* De behandelkosten zakelijke kredietverlening gelden voor nieuwe en bestaande kredieten Voor de volgende wijzigingen in uw kredietovereenkomst betaalt u per wijziging eenmalig € 125:
- Wijziging van ondernemingsvorm
- Wijziging van productvorm
- Wijziging of opschorting van een aflosschema van een lening

Als u bestaande financieringsvormen wil omzetten in een Bedrijfshypotheek dan betaalt u eenmalig 0,5% over het bedrag dat wordt omgezet in een Bedrijfshypotheek.

** Dit is een ‘vanaf’ tarief. Bij de Investeringslening en de Bedrijfshypotheek gelden persoonlijke tarieven. De hoogte van uw persoonlijke tarief wordt bepaald op basis van de omvang van de lening, de kredietkwaliteit van uw onderneming en, indien van toepassing, de rentevastperiode van het krediet.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de ING aan de samenstelling van haar website www.ing.nl besteedt, is het helaas mogelijk dat in de genoemde tarieven typefouten staan. De ING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voor u uit eventuele typefouten zou kunnen voortvloeien.

Contact

Deel deze pagina