Agrarische Sector

De ontwikkelingen in de agrarische sector gaan snel en vragen een voortdurende afstemming van uw bedrijfsvoering. Onze adviseurs zijn echte specialisten en sparren graag met u.

Trends en ontwikkelingen

De agrarische sector produceert jaarlijks voor € 20 miljard. Nederland loopt wereldwijd voorop in kennis, efficiëntie, innovatie en duurzaamheid.

Tijdelijke opleving aantal agrarische banen

Het aantal banen in de agrarische sector stijgt sinds 2013 door de toename van het aantal zelfstandigen. Dit is een tijdelijk fenomeen. Er zijn daarnaast trends die al langer spelen en ervoor zorgen dat het aantal banen niet zal dalen. Door schaalvergroting en een langzamerhand afnemende inzet van gezinsleden wordt er steeds meer beroep gedaan op externe arbeidskrachten.

Kwartaalbericht Agrarische sector, visie 2015

In 2014 was de groei van productie- en exportvolumes hoog. Door gemiddeld lagere prijzen groeide de exportwaarde in een lager tempo. 2015 wordt het jaar van verdere exportgroei, dankzij de zwakkere euro en de creativiteit van de gehele Nederlandse agri-keten om steeds weer nieuwe markten te bereiken.

Groei in alle marktsectoren

2015 wordt het tweede jaar op rij waarin de marktsectoren groeien. De industrie en transport sloegen door de exportgroei al eerder het groeipad in. Nu vertonen ook binnenlands georiënteerde sectoren plusjes.

Voerprijzen dalen sterker dan productprijzen

Het zijn uitdagende tijden voor de intensieve veehouderij. Vooral varkens- en legpluimveehouders hebben het zwaar te verduren. Naast het imagoprobleem van vlees probeert de overheid de groei van de sector in toenemende mate te sturen. Daarbovenop komen de tegenvallende prijsontwikkeling voor de producten.

Voor eerdere publicaties kunt u een e-mail sturen naar ING Economisch Bureau.

Contact

Deel deze pagina

Cor Bruns

Cor Bruns
Sectormanager Agrarische Sector
Cor.Bruns@ing.nl