Bouw en Onroerend Goed

De ontwikkelingen in de sector bouw en onroerend goed vergen een continue afstemming van uw bedrijfsvoering. Onze adviseurs kennen deze ontwikkelingen en gaan hierover graag met u in gesprek.

Trends en ontwikkelingen

De sector bouw was het afgelopen jaar goed voor een productie ter waarde van € 60 miljard. De branche is de afgelopen jaren met ruim 20% gekrompen maar is nog steeds van groot belang voor de Nederlandse economie.

Beleggingsvolume vastgoed bereikt record

Het totale beleggingsvolume in vastgoed kwam in 2014 uit op een niveau dat we sinds de crisis niet meer hebben gezien. Het zijn met name buitenlandse beleggers die bijdragen aan de enorme groei in belegd vermogen. De toenemende vraag naar Nederlands top-vastgoed heeft geleid tot dalende aanvangsrendementen.

Pas in 2016 oplevingmarkt grondverzetmachines

In 2014 was het aantal verkochte grondverzetmachines nog altijd slechts een derde van het niveau in de topjaren 2007 en 2008. Nieuwe ontwikkelingen op milieugebied vragen echter om nieuwe investeringen. In de tweede helft van 2015 zal de markt dan ook langzamerhand aantrekken, waarna in 2016 de opleving in versterkte mate zal doorzetten.

Aantal kranen komt langzaam in lijn met vraag

In 2015 zal naar verwachting het aantal kranen in Nederland voor het zesde jaar op rij dalen. Langzaam komt de beschikbare hijscapaciteit wel weer in lijn met de vraag. Sommige kraanverhuurders hebben hun eigen kranenpark dusdanig laten inkrimpen dat zij af en toe weer van andere kraanbedrijven inhuren.

Vertouwen binnenlandse belegger neemt toe

Er blijft grote interesse vanuit buitenlandse beleggers, die het Nederlandse vastgoed als aantrekkelijk geprijsd beschouwen. Ook het vertrouwen bij de binnenlandse beleggers keert terug.

Groei in alle marktsectoren

2015 wordt het tweede jaar op rij waarin de marktsectoren groeien. De industrie en transport sloegen door de exportgroei al eerder het groeipad in. Nu vertonen ook binnenlands georiënteerde sectoren plusjes.

Kans op tweedeling markt studentenkamers

De vraag naar studentenkamers zal in de toekomst afnemen als gevolg van dalende studentenaantallen en minder uitwonenden. Studenten krijgen daarbij steeds meer voorkeur voor woonruimte met eigen voorzieningen.

Winkelgebied 2025: Samen in beweging

Het eindrapport ‘Winkelgebied 2025: Samen in beweging’ volgt op een serie van vier deelrapporten waarin ING Economisch Bureau de toekomst van het winkelgebied onder de loep neemt In dit laatste deel wordt ingezoomd op de vraag hoe de verschillende belanghebbenden samen kunnen werken aan het winkellandschap van de toekomst.

Winkelgebied 2025: Deelrapport vastgoed

Door de stabiele huurontwikkeling en de hoge waardegroei zijn winkels de afgelopen decennia een goed renderende vastgoedcategorie geweest. De rendementen van winkelvastgoed staan echter door de crisis van de afgelopen jaren, oplopende leegstand en online winkelen onder druk. Winkelvastgoedbeleggers zullen de komende jaren een actievere rol moeten innemen en zich daarbij verdiepen in de belevingswereld van de winkelier en de consument.

Voor eerdere publicaties kunt u een e-mail sturen naar ING Economisch Bureau.

Contact

Deel deze pagina

Jan van der Doelen
Sectormanager Bouw en Onroerend Goed  
Jan.van.der.Doelen@ing.nl