Trends en ontwikkelingen Transport en Logistiek

De ontwikkelingen in de sector transport en logistiek vergen een continue afstemming van uw bedrijfsvoering. Onze adviseurs kennen deze ontwikkelingen en gaan hierover graag met u in gesprek.

Algemene trend

De Nederlandse transport- en logistieksector ziet het vrachtvolume dit jaar weer met 1,2% toenemen en kan weer omzetgroei tegemoet zien. Toch betekent dit niet over de hele linie meteen voorspoed. Achterblijvende vrachtprijzen zijn traditioneel een kritisch punt en dit doet zich nu versterkt voor. Veel transport- en logistiekbedrijven krabbelen volumegewijs langzaam uit het dal, maar blijven er financieel gezien nog in steken.

Keerpunt bereikt, maar echte ommekeer blijft uit

De vooruitzichten voor de transport- en logistieksector verbeteren. De meeste logistieke bedrijven zullen zich 2013 zeker niet herinneren als een goed jaar, maar in het vierde kwartaal keerde het perspectief met een groeiende vraag uit de industrie terug. Dit jaar zet die verbetering zich door. Zo is de groei van de luchtvracht in de afgelopen maanden een belangrijk teken dat de markt de komende maanden verder aantrekt. Terwijl het volume groeit, hebben veel bedrijven nog altijd moeite om de achterblijvende tarieven te verhogen. Door de aantrekkende vraag daalt het aantal faillissementen wel, maar dit is in de marges nog nauwelijks merkbaar.

Meeste groei in internationale logistiek, wegvervoer blijft achter

De internationale activiteiten in het lucht- en zeevervoer en de logistieke dienstverlening groeien dit jaar verwachting met 2% tot 2,5% het meest toenemen. Daarentegen blijft het meer binnenlandse wegvervoer dat internationaal marktaandeel verliest achter. Toch komt ook hier door stabiliserende bouwproductie en consumentenuitgaven een einde aan de teruggang.

Toenemende verschillen kenmerken de sector

De marktomstandigheden van de afgelopen jaren hebben de onderlinge financiƫle verschillen in de transport- en logistieksector vergroot. Het gemiddelde beeld volstaat hierdoor steeds minder. Zo treedt schaalvergroting en schaalverkleining in het wegtransport tegelijkertijd op en drukken de steeds grotere aantallen eigen rijders het sectorresultaat. Daarnaast ontwikkelen bedrijven zich en ontstaan er steeds meer mengvormen. Hoewel grote logistieke bedrijven doorgaans winstgevender zijn blijken ook kleinere (gespecialiseerde) bedrijven blijken nog altijd in staat om zich positief te onderscheiden. Ondernemerschap maakt het echte verschil.

Focus op renderende logistieke activiteiten

In de huidige markt moet je scherp en actueel zicht hebben op de activiteiten. Sterke focus op renderende logistieke activiteiten zijn nodig om meer bedrijven van het herstel te laten profiteren. Nederland heeft van oudsher een sterke positie als mainport en gate way to Europe. Dat is nog steeds zo. Gezien het afnemend Nederlandse marktaandeel in internationale weg-vervoer is de effectieve positie die hiermee samenhangt echter wel een aandachtspunt voor de logistieke sector.

Cost leadership nog steeds belangrijkste criterium

In een sterk concurrerende internationale markt zijn specialisatie en kwaliteit belangrijk om onderscheidend te blijven. Toch zijn de kosten maar al te vaak de doorslaggevende factor, zeker bij tenders. In toenemende mate zien wij concentratie aan de zijde van de verladers en een vergaande aanscherping van de logistieke aanbestedingsprocessen. Deze verladers stellen steeds hogere eisen en kijken binnen de randvoorwaarden meestal als eerste naar de prijs. Daarna komen pas andere elementen zoals kwaliteit, service, innovatie en duurzaamheid.

Meer grensoverschrijdende samenwerking nodig

Kijkend naar internationalisering zien wij dat met name op het gebied van samenwerking mogelijkheden zijn voor verbetering. Door meer en intensiever samen te werken met buitenlandse partijen zoals collega transporteurs, agenten en expediteurs kan zowel de efficiƫntie en de kostprijs als de kwaliteit geoptimaliseerd worden. Als resultaat daarvan kan de internationale concurrentiepositie verbeteren en dat komt de positie van Nederland als belangrijke regisseur van internationale goederenstromen ten goede.

Contact

Deel deze pagina

Machiel Bode

Machiel Bode
Sectormanager Transport en Logistiek
Machiel.Bode@ing.nl