Zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverlening is een zeer diverse sector die ruim een vijfde van de Nederlandse economie vertegenwoordigd.  U kunt altijd met ons van gedachte wisselen over de mogelijkheden in deze sector.

Trends en ontwikkelingen

De zakelijke dienstverlening heeft voornamelijk het bedrijfsleven en de overheid als klant. Overheidsconsumptie, bedrijfsinvesteringen en het intermediaire verbruik zijn bepalend voor deze sector. Het ondernemersklimaat en –vertrouwen zijn leidende indicatoren voor de  bereidheid van bedrijven om zakelijke dienstverleners in te huren. Het arbeidsintensieve karakter van de sector zorgt ervoor dat de loonontwikkeling in combinatie met de tarief ontwikkeling een belangrijke indicator voor de  gezondheid van de sector zijn.

Winst deurwaarders sterk onder druk

Minder gevulde orderportefeuilles en een dalend bedrag per debiteur zetten de omzet van deurwaarders onder druk. Tegelijkertijd is de kostprijs per debiteur gestegen, omdat het lastiger is bedragen te innen. Per saldo blijft er steeds minder over. In 2013 bedroeg de winstgevendheid van de branche gemiddeld slechts 3%.

Zakelijke diensten groeien door

Nu steeds meer afnemers herstellen verwacht ING Economisch Bureau dat de verder aantrekkende economie voor de zakelijke diensten naar verwachting een groei in productievolume van 2% oplevert.

Einde omzetkrimp tussenpersonen

In 2014 komt naar verwachting een einde aan de omzetkrimp in de branche van assurantietussenpersonen. . In 2015 is sprake van stagnatie. Hoewel het er op lijkt dat het aantal woningmarkttransacties verder zal toenemen, is dat naar verwachting onvoldoende om marktaandeelverlies te compenseren.

Administratiekantoren groeien met advies

Voor administratiekantoren liggen kansen hun advisering over financiering uit te breiden. Hiermee kunnen zij omzetverlies in het administreren en opstellen van jaarrekeningen en aangiften compenseren. Daarnaast vergroten zij de slagingskans van de financieringsaanvraag van hun klanten.

Voor eerdere publicaties kunt u een e-mail sturen naar ING Economisch Bureau.

Contact

Deel deze pagina

Sasja Winters
Sectormanager Zakelijke dienstverlening
Sasja.Winters@ing.nl