Klachtenprocedure

De ING doet haar uiterste best om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Vindt u dat uw klacht niet juist is afgehandeld? Dan kunt u uw klacht indienen bij de directie van de ING.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de dienstverlening van de ING, dan legt u deze eerst voor aan de Klantenservice van de ING.

Klachtenprocedure

Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost door de Klantenservice? Dan kunt u in beroep gaan en uw klacht indienen (schriftelijk) bij de directie van de ING.

Bezwaar indienen bij directie ING

Heeft u een reactie van de afdeling Klantenservice ontvangen op uw klacht? U heeft vervolgens 6 weken de tijd (gerekend vanaf de datum van de reactie) om een brief naar de directie te sturen.

Omschrijving van uw klacht

Geef in de brief duidelijk aan wat uw klacht is en waarom u niet tevreden bent met de oplossing. Vermeld altijd uw persoonlijke gegevens en uw rekeningnummer. Uw brief stuurt u naar (postzegel niet nodig):

Directie ING
Antwoordnummer 10121
1000 PA Amsterdam

Reactie binnen 6 weken

De directie van de ING streeft ernaar zo snel mogelijk schriftelijk te reageren. U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken een reactie.

Niet eens met antwoord directie

Bent u het niet eens met de reactie van de ING-directie? Dan kunt u zich als zakelijke relatie wenden tot de rechter. In bepaalde gevallen kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Klacht over BKR-registratie

Gaat uw klacht over een registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) en bent u het niet eens met de reactie van de ING-directie? Dan kunt u uw zaak voorleggen aan de Geschillencommissie BKR. Belangrijk: dit kan pas nadat de klachtenprocedure bij de ING is afgerond.

Geschillencommissie BKR

Na afronding van de klachtenprocedure bij de ING, dient u uw klacht binnen 2 maanden in bij de Geschillencommissie BKR. Na deze termijn neemt de commissie uw klacht niet meer in behandeling. Het is verstandig om vooraf contact op te nemen met het BKR, om te weten wat u moet doen om uw klacht in te dienen. Kijk voor meer informatie op BKR.nl of neem contact op via:

Bureau Krediet Registratie
Afdeling Inlichtingen & Inzage
Postbus 6080
4000 HB Tiel
Telefoon: 0900 257 84 35 (0900 BKRTIEL)

Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders

Heeft u een klacht over de tarieven van de informatienummers van de ING of over de informatiedienst zelf? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders. Kijk hiervoor op degeschillencommissie.nl.

Uitspraak bindend

De uitspraak van de Geschillencommissie BKR is bindend voor u en voor de ING. De Geschillencommissie brengt voor behandeling van een geschil kosten in rekening. Voor meer informatie neemt u contact op met de Geschillencommissie BKR.

Contact

Deel deze pagina