Contact

Deel deze pagina

Zakelijke Bonus Spaarrekening

 • Extra rente als uw saldo gelijk blijft of groeit
 • Opnemen kan direct
 • Maximaal 0,45% rente

Het product

Het gaat goed met uw onderneming en u maakt plannen voor de toekomst. Over 3 jaar wilt u twee nieuwe vestigingen openen. Dat vraagt om flinke investeringen. Ook daar denkt u nu al over na. Geld dat u niet direct nodig heeft, zet u opzij voor extra rendement. Maar wel zonder risico. Want 3 jaar is zo voorbij. Onze Zakelijke Bonus Spaarrekening is hiervoor een prima keus. U krijgt op deze rekening namelijk bonusrente, als uw saldo in een kalenderjaar stijgt of gelijk blijft.
Uw spaarsaldoBasisrenteBonusrenteMaximale rente
Tot € 1.000.0000,10%0,35%0,45%
Van € 1.000.000 tot € 5.000.0000,00%0,20%0,20%
Van € 5.000.000 tot € 10.000.0000,00%0,00%0,00%
 
Deze tarieven gelden per 17 maart 2016. Vergelijk spaarrentes

Kenmerken

 • Spaarrekening met een variabele rente op jaarbasis
 • Inleggen en opnemen altijd mogelijk, zonder kosten
 • Snel geopend via Mijn ING Zakelijk
 • Bonusrente als uw saldo gedurende het jaar gelijk blijft of stijgt
 • Sparen via Mobiel Bankieren App, internet, kantoor of telefoon
 • Een Zakelijke Rekening is nodig
 • Rente tot een spaarsaldo van € 10 miljoen

Voor wie?

Deze rekening past bij u als:

 • U van plan bent uw geld op de rekening te laten staan tot en met 31 december (dan ontvangt u bonusrente)
 • U het belangrijk vindt om spaargeld op te kunnen nemen als dat nodig is
U kunt een Zakelijke Spaarrekening openen naast een Zakelijke Bonus Spaarrekening. Deze kunt u gebruiken voor spaargeld dat u op korte termijn weer nodig hebt. Zo mist u geen bonusrente op de Zakelijke Bonus Spaarrekening.

Andere mogelijkheden

Neemt u regelmatig geld op?Zakelijke Spaarrekening
Heeft u uw geld een kwartaal lang niet nodig?Zakelijke Kwartaal Spaarrekening
 
Twijfelt u tussen de Zakelijke Kwartaal Spaarrekening en de Zakelijke Bonusspaarrekening? Vergelijk deze spaarrekeningen.

Rekenvoorbeelden

 • De spaarrente wordt dagelijks berekend op basis van uw tegoed en het geldende rentepercentage.
 • U ontvangt bonusrente als het spaarsaldo op 31 december gelijk is gebleven of gestegen ten opzichte van 1 januari van dat jaar of de datum waarop de rekening is geopend.
 • De rente die u opbouwt wordt jaarlijks uitgekeerd op 1 januari. De bijgeschreven rente over het vorige kalenderjaar telt niet in uw beginsaldo mee voor de berekening van de bonusrente. 
 • U kunt de rente als volgt uitrekenen:Wij berekenen per dag op hoeveel rente u die dag recht heeft: rentepercentage/365 dagen x uw saldo op die dag. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld. 

 • Bijvoorbeeld u heeft op 1 april € 40.000 op uw spaarrekening staan en stort daar op 29 augustus € 3.000 bij. Bij een basisrente van 0,10% en een bonusrente van 0,35% ontvangt u aan rente:
  Basisrente
  0,10%/365*150 dagen * € 40.000 = € 16,44
  0,10%/365*125 dagen * € 43.000 = € 14,73    
  Bonusrente    
  ((€ 40.000 * 150 dagen) + (€ 43.000 * 125 dagen))/ 365 * 0,35% bonusrente = € 109,08
  Rente die wordt uitbetaald op 1 januari    € 16,44 + € 14,73 + € 109,08 = € 140,25

 • U kunt de opgebouwde rente altijd terugvinden in Mijn ING Zakelijk (internetbankieren)
 • De Zakelijke Bonus Spaarrekening heeft een variabele rente. Wij kunnen de rente tussentijds wijzigen. Op de hoogte blijven van rentewijzigingen? Abonneer u dan nu op de Spaarrente Wekker. Hiermee krijgt u een e-mail als de spaarrente wordt gewijzigd. 

Wanneer recht op bonusrente?

Voorwaarden

Voorwaarden Zakelijke Bonus Spaarrekening

Bij uw Zakelijke Bonus Spaarrekening horen onderstaande voorwaarden. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten. En wat wij verwachten van u.

De rekening

 • De Zakelijke Bonus Spaarrekening is een spaarrekening waarop u een basisrente ontvangt.
 • U ontvangt naast de basisrente een bonusrente als uw eindsaldo op 31 december minimaal gelijk is aan uw beginsaldo op 1 januari van hetzelfde jaar. De bijgeschreven rente over het vorige kalenderjaar telt niet in uw beginsaldo mee. 
 • U ontvangt rente over een spaartegoed van maximaal € 10.000.000.
 • Wij kunnen een maximum stellen van € 50.000.000 dat u bij ING mag sparen. Dit maximumsaldo geldt voor alle spaarrekeningen met een variabele rente bij elkaar opgeteld. Het is van toepassing op het totale spaarsaldo van u en de vennootschappen van de groep of het samenwerkingsverband waartoe u behoort .
 • Uw Zakelijke Bonus Spaarrekening is gekoppeld aan uw Zakelijke Rekening van de ING.
 • Een Zakelijke Bonus Spaarrekening kan alleen geopend worden door ondernemingen, verenigingen en stichtingen die actief zijn in Nederland. Deze rekening mag niet worden geopend door professionele geldmarktpartijen. Wie dat zijn kunt u vinden op dnb.nl in het ‘Besluit prudentiële regels van de Wet op het financieel toezicht’. 

De rente

 • De basisrente en de bonusrente zijn variabel en op jaarbasis. Onder uitzonderlijke marktomstandigheden kan de rente ook negatief zijn waardoor u boven een bepaald spaarsaldo rente aan ING gaat betalen. Meer uitleg over variabele rente.
 • Het rentepercentage dat voor u geldt, hangt af van het saldo op uw Zakelijke Bonus Spaarrekening. Bekijk actuele rentepercentages.
 • We informeren u over rentewijzigingen via ING.nl/zakelijk/sparen.
 • Als u de rekening na 1 januari heeft geopend geldt uw eerste inleg als beginsaldo.
 • U bouwt nog dezelfde dag rente op als u voor 22.00 uur geld inlegt.
 • Over geld dat u vóór 22.00 uur opneemt, ontvangt u die dag geen rente meer.
 • De hoogte van de basisrente en de hoogte van de bonusrente die u ontvangt worden verschillend berekend:
  • Bij de basisrente berekenen we op dagbasis op hoeveel rente u recht heeft: basisrentepercentage / 365 dagen x uw saldo op die dag. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld.
  • Bij de bonusrente rekenen we met een gemiddeld saldo. Zijn er wijzigingen in het bonusrentepercentage dan stellen we in een periode tussen twee wijzigingen binnen een saldoklasse het saldo per dag vast. Zijn er tijdens het kalenderjaar geen rentewijzigingen, dan berekenen we het gemiddelde saldo over het hele kalenderjaar. In beide gevallen tellen we alle bedragen bij elkaar op. Het totaalbedrag delen we door het aantal dagen van de betreffende periode: het gemiddelde saldo.
  • We berekenen de bonusrente als volgt: het gemiddelde saldo tussen twee rentewijzigingen binnen een saldoklasse maal bonusrentepercentage maal het aantal dagen in de betreffende periode / 365. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld.
 • Bekijk hier de rekenvoorbeelden.
 • De basisrente en de bonusrente worden op 1 januari bijgeschreven op uw Zakelijke Bonus Spaarrekening.
 • Op een Zakelijke Bonus Spaarrekening mag u niet rood staan. Als u rood staat op uw Zakelijke Bonus Spaarrekening, betaalt u debetrente. Deze rente is gelijk aan de rente die u betaalt bij ongeoorloofde roodstand op uw Zakelijke Rekening. Ook mogen wij een negatief spaarsaldo aanvullen met geld van uw Zakelijke Rekening.

Beëindigen

 • U kunt uw Zakelijke Bonus Spaarrekening direct en zonder kosten opzeggen via internet of telefonisch. We maken dan uw tegoed inclusief de opgebouwde rente over op uw Zakelijke Rekening.
 • In het jaar waarin u uw Zakelijke Bonus Spaarrekening opheft, heeft u geen recht op bonusrente. Ook heeft u geen recht op bonusrente als u uw rekening in hetzelfde kalenderjaar opheft en heropent.

Over deze voorwaarden

 • We mogen deze voorwaarden wijzigen.
 • Bij een wijziging in uw nadeel informeren wij u minimaal 2 weken van tevoren.
 • Op dit product zijn ook de ‘Algemene Bankvoorwaarden’ en de ‘Voorwaarden Zakelijke Rekening’ van toepassing. Bij verschillen gaan de ‘Voorwaarden Zakelijke Bonus Spaarrekening’ voor. Deze voorwaarden staan op ING.nl/zakelijk/sparen.
 • Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 februari 2015.

Veelgestelde vragen