Contact

Deel deze pagina

Zakelijke Spaarrekening

 • Opnemen kan direct en zonder kosten
 • Sparen voor onverwachte uitgaven
 • Variabele rente tot 0,30%

Het product

Uw bedrijf heeft wellicht geld dat niet direct nodig is voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Open daarvoor een Zakelijke Spaarrekening. Deze spaarrekening kunt u zien als een verlengde van uw Zakelijke Rekening. Op een spaarrekening kunt u geld apart zetten voor verwachte en onverwachte uitgaven. Bijvoorbeeld voor een auto of apparatuur die vervangen moet worden. Of spaar voor uitgaven die u regelmatig heeft maar niet direct hoeft te betalen. Denk daarbij aan uw btw-aangifte

Rente

Uw spaarsaldoRente
Van € 0 tot € 50.0000,30%
Van € 50.000 tot € 2.500.0000,10%
Van € 2.500.000 tot € 5.000.0000,00%
Van € 5.000.000 tot € 10.000.0000,00%

Deze tarieven gelden per 17 maart 2016. Vergelijk spaarrentes

 

Kenmerken

 • Spaarrekening met een variabele rente op jaarbasis
 • Inleggen en opnemen altijd mogelijk, zonder kosten
 • Sparen via Mobiel Bankieren App, internet, kantoor of telefoon
 • Een Zakelijke Rekening is nodig
 • Rente over een spaarsaldo tot € 10 miljoen

Voor wie?

Deze rekening past bij uw onderneming als:

 • U naast het gebruik van uw Zakelijke Rekening geld apart wilt zetten voor verwachte en onverwachte uitgaven. 
 • U wilt sparen maar verwacht dat u regelmatig geld opneemt en inlegt. 
 • U rente wilt ontvangen over geld dat u tijdelijk niet nodig heeft.

Andere mogelijkheden:

Verwacht u dat uw spaartegoed in een jaar gelijk blijft of groeit?Zakelijke Bonus Spaarrekening
Heeft u uw geld een kwartaal lang niet nodig?Zakelijke Kwartaal Spaarrekening
 
Twijfelt u tussen de Zakelijke Kwartaal Spaarrekening en de Zakelijke Bonusspaarrekening? Vergelijk deze spaarrekeningen.

Rekenvoorbeelden

 • De spaarrente wordt dagelijks berekend over uw tegoed en het geldende rentepercentage op uw spaarsaldo.
 • De rente die u opbouwt wordt jaarlijks uitgekeerd op 1 januari U kunt de spaarrente als volgt uitrekenen. 
 • Wij berekenen per dag op hoeveel rente u die dag recht heeft: rentepercentage/365 dagen x uw saldo op die dag. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld.
 • Als u bijvoorbeeld op 7 april een rekening opent en daar € 40.000 op stort en op 1 september € 7.500 inlegt bij een rentepercentage van 0,30% dan ontvangt u in dat kalenderjaar: 0,30%/365*147 dagen*€ 40.000 = € 48,33 en 0,30%/365*122 dagen*€ 47.500 = € 47,76.
  De totale rente is dan € 48,33 + € 47,76 = € 96,09.
 • De genoemde rentepercentages zijn voorbeelden. 
 • U kunt de opgebouwde rente altijd terugvinden in Mijn ING Zakelijk (internetbankieren). 
 • De Zakelijke Spaarrekening heeft een variabele rente op jaarbasis. ING kan de rente tussentijds aanpassen. Wilt u op de hoogte blijven van rentewijzigingen? Abonneer u dan nu op de Spaarrente Wekker. Hiermee krijgt u een e-mail als de spaarrente wordt gewijzigd.

Voorwaarden

Voorwaarden Zakelijke Spaarrekening

Bij uw ING Zakelijke Spaarrekening horen onderstaande voorwaarden. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten. En wat wij verwachten van u.

De rekening

 • De Zakelijke Spaarrekening is een spaarrekening waarop u rente ontvangt 
 • U ontvangt rente over een spaartegoed van maximaal € 10.000.000.
 • Wij kunnen een maximum stellen van € 50.000.000 dat u bij ING mag sparen. Dit maximumsaldo geldt voor alle spaarrekeningen met een variabele rente bij elkaar opgeteld. Het is van toepassing op het totale spaarsaldo van u en de vennootschappen van de groep of het samenwerkingsverband waartoe u behoort.
 • Een Zakelijke Spaarrekening kan alleen geopend worden door ondernemingen, verenigingen en stichtingen die actief zijn in Nederland. Deze rekening kan niet worden geopend door professionele geldmarktpartijen. Wie dat zijn kunt u vinden op DNB.nl in het ‘Besluit prudentiële regels van de Wet op het financieel toezicht’.
 • Een Zakelijk Spaarrekening is gekoppeld aan uw Zakelijke Rekening van de ING.

De rente

 • Het rentepercentage is variabel en op jaarbasis. Onder uitzonderlijke marktomstandigheden kan het percentage ook negatief zijn waardoor u boven een bepaald spaarsaldo rente aan ING gaat betalen. Meer uitleg over variabele rente.
 • We informeren u over rentewijzigingen via ING.nl/zakelijk/sparen.
 • U bouwt nog dezelfde dag rente op als u voor 22.00 uur geld inlegt.
 • Over geld dat u vóór 22.00 uur opneemt, ontvangt u die dag geen rente meer.
 • Het rentepercentage dat voor u geldt, hangt af van het saldo op uw Zakelijke Spaarrekening. Bekijk actuele rentepercentages.
 • Wij berekenen per dag op hoeveel rente u die dag recht heeft: rentepercentage/365 dagen x uw saldo op die dag. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld. Bekijk rekenvoorbeelden.
 • Een keer per jaar ontvangt u de rente op uw Zakelijke Spaarrekening. Dit gebeurt ieder jaar op 1 januari.
 • Op een Zakelijke Spaarrekening mag u niet rood staan. Als u rood staat op uw Zakelijke Spaarrekening, betaalt u debetrente. Deze rente is gelijk aan de rente die u betaalt bij ongeoorloofde roodstand op uw Zakelijke Rekening. Ook mogen wij een negatief spaarsaldo aanvullen met geld van uw Zakelijke Rekening.

Beëindigen

 • U kunt uw Zakelijke Spaarrekening direct en zonder kosten opzeggen via internet of telefonisch. We maken dan uw tegoed inclusief de opgebouwde rente over op uw Zakelijke Rekening.

Over deze voorwaarden

 • We mogen deze voorwaarden wijzigen.
 • Bij een wijziging in uw nadeel informeren wij u minimaal 2 weken van tevoren.
 • Op dit product zijn ook de ‘Algemene Bankvoorwaarden’ en de ‘Voorwaarden Zakelijke Rekening’ van toepassing. Bij verschillen gaan de ‘Voorwaarden Zakelijke Spaarrekening’ voor.
 • Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 februari 2015.

Veelgestelde vragen