Contact

Deel deze pagina

Zakelijke Spaarrekening

 • Nu met gratis boekenbon
 • Opnemen kan direct en zonder kosten
 • Variabele rente tot 0,30%

Het product

In uw bedrijf heeft u altijd wel geld dat u niet direct nodig heeft voor uw dagelijkse bedrijfsvoering. Open daarvoor een Zakelijke Spaarrekening. Deze spaarrekening kunt u zien als een verlengde van uw Zakelijke Rekening, waarop u geld apart zet voor onverwachte uitgaven. Bijvoorbeeld voor een auto of apparatuur die vervangen moet worden. Of spaar voor uitgaven die u regelmatig heeft maar niet direct hoeft te betalen. Denk daarbij aan uw btw-aangifte.

Rente

Uw spaarsaldoRente
Van € 0 tot € 50.0000,30%
Van € 50.000 tot € 2.500.0000,10%
Van € 2.500.000 tot € 5.000.0000,00%
Van € 5.000.000 tot € 10.000.0000,00%

Deze tarieven gelden per 17 maart 2016. Vergelijk spaarrentes

 

Kenmerken

 • Spaarrekening met een variabele rente op jaarbasis
 • Inleggen en opnemen altijd mogelijk, zonder kosten
 • Snel geopend via Mijn ING Zakelijk
 • Sparen via Mobiel Bankieren App, internet, kantoor of telefoon
 • Een Zakelijke Rekening is nodig
 • Rente over een spaarsaldo tot € 10 miljoen

Voor wie?

Deze rekening past bij u als:

 • Naast het gebruik van uw Zakelijke Rekening geld apart wilt zetten voor onverwachte uitgaven
 • U spaargeld wilt kunnen opnemen als u het nodig heeft

Andere mogelijkheden:

Verwacht u dat uw spaartegoed in een jaar gelijk blijft of groeit?Zakelijke Bonus Spaarrekening
Heeft u uw geld een kwartaal lang niet nodig?Zakelijke Kwartaal Spaarrekening
 
Twijfelt u tussen de Zakelijke Kwartaal Spaarrekening en de Zakelijke Bonusspaarrekening? Vergelijk deze spaarrekeningen.

Rekenvoorbeelden

Het saldo op uw spaarrekening bepaalt welk rentepercentage u ontvangt.

Rekenvoorbeeld

Stel:
U opent op 1 april vóór 22.00 uur een Zakelijke Spaarrekening.
 • Uw eerste inleg is € 4.500.000
 • Over het saldo tot € 50.000 is de rente 0,30%
 • Over het saldo van € 50.000 tot € 2.500.000 is de rente 0,20%
 • Over het saldo van € 2.500.000 tot € 5.000.000 is de rente 0,10%


Het hele jaar legt u niets in en u neemt ook niets op. Op 31 december loopt het kalenderjaar af.

Berekening rente 

Over € 50.000: 0,30% / 365 * 275 dagen * € 50.000 = € 113,01  
Over € 2.450.000: 0,20% / 365 * 275 dagen * € 2.450.000 = € 3.691,78  
Over € 2.000.000: 0,10% / 365 * 275 dagen * € 2.000.000 = € 1.506,85  
Totaal: € 113,01 + € 3.691,78 + € 1.506,85 = € 5.311,64


De rente wordt per 1 januari bijgeboekt. Voor een schrikkeljaar geldt een heel jaar is 366 dagen. 


Belangrijk:
De genoemde rentepercentages zijn voorbeelden. Bekijk de actuele rentepercentages.

Voorwaarden

Voorwaarden Zakelijke Spaarrekening

Bij uw ING Zakelijke Spaarrekening horen onderstaande voorwaarden. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten. En wat wij verwachten van u.

De rekening

 • De Zakelijke Spaarrekening is een spaarrekening waarop u rente ontvangt 
 • U ontvangt rente over een spaartegoed van maximaal € 10.000.000.
 • Wij kunnen een maximum stellen van € 50.000.000 dat u bij ING mag sparen. Dit maximumsaldo geldt voor alle spaarrekeningen met een variabele rente bij elkaar opgeteld. Het is van toepassing op het totale spaarsaldo van u en de vennootschappen van de groep of het samenwerkingsverband waartoe u behoort.
 • Een Zakelijke Spaarrekening kan alleen geopend worden door ondernemingen, verenigingen en stichtingen die actief zijn in Nederland. Deze rekening kan niet worden geopend door professionele geldmarktpartijen. Wie dat zijn kunt u vinden op DNB.nl in het ‘Besluit prudentiële regels van de Wet op het financieel toezicht’.
 • Een Zakelijk Spaarrekening is gekoppeld aan uw Zakelijke Rekening van de ING.

De rente

 • Het rentepercentage is variabel en op jaarbasis. Onder uitzonderlijke marktomstandigheden kan het percentage ook negatief zijn waardoor u boven een bepaald spaarsaldo rente aan ING gaat betalen. Meer uitleg over variabele rente.
 • We informeren u over rentewijzigingen via ING.nl/zakelijk/sparen.
 • U bouwt nog dezelfde dag rente op als u voor 22.00 uur geld inlegt.
 • Over geld dat u vóór 22.00 uur opneemt, ontvangt u die dag geen rente meer.
 • Het rentepercentage dat voor u geldt, hangt af van het saldo op uw Zakelijke Spaarrekening. Bekijk actuele rentepercentages.
 • Wij berekenen per dag op hoeveel rente u die dag recht heeft: rentepercentage/365 dagen x uw saldo op die dag. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld. Bekijk rekenvoorbeelden.
 • Een keer per jaar ontvangt u de rente op uw Zakelijke Spaarrekening. Dit gebeurt ieder jaar op 1 januari.
 • Op een Zakelijke Spaarrekening mag u niet rood staan. Als u rood staat op uw Zakelijke Spaarrekening, betaalt u debetrente. Deze rente is gelijk aan de rente die u betaalt bij ongeoorloofde roodstand op uw Zakelijke Rekening. Ook mogen wij een negatief spaarsaldo aanvullen met geld van uw Zakelijke Rekening.

Beëindigen

 • U kunt uw Zakelijke Spaarrekening direct en zonder kosten opzeggen via internet of telefonisch. We maken dan uw tegoed inclusief de opgebouwde rente over op uw Zakelijke Rekening.

Over deze voorwaarden

 • We mogen deze voorwaarden wijzigen.
 • Bij een wijziging in uw nadeel informeren wij u minimaal 2 weken van tevoren.
 • Op dit product zijn ook de ‘Algemene Bankvoorwaarden’ en de ‘Voorwaarden Zakelijke Rekening’ van toepassing. Bij verschillen gaan de ‘Voorwaarden Zakelijke Spaarrekening’ voor.
 • Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 februari 2015.

Veelgestelde vragen