Internationale risico’s beheersen

Ondernemingen die internationale handeldrijven, kunnen te maken krijgen met verschillende risico’s. ING kan oplossingen aanreiken om deze risico’s te verkleinen.

Lees meer

Internationaal cash management

In een complexe internationale omgeving wilt u uw werkkapitaal optimaal benutten en controle houden over uw geldstromen. ING heeft diverse oplossingen om u te helpen.

Lees meer

Contact

Financieren

Als u internationaal zakendoet, kunnen zich verschillende scenario’s voordoen waardoor u financiering nodig heeft. ING zorgt samen met u voor de juiste financieringsmix.

Lees meer

Vergroten kennis en netwerk

Succesvol internationaal zakendoen is voor een groot deel afhankelijk van de juiste partners en contacten. Samen met haar externe partners helpt ING u om uw netwerk te vergroten.

Lees meer