Btw betalen over sponsorinkomsten?

Betaalt uw organisatie btw over het sponsorgeld dat u ontvangt? Veel verenigingen en stichtingen weten niet of er btw moet worden afgedragen, hoe zit het nu precies?

Als uw vereniging of stichting btw-plichtig is, geldt dit ook voor de sponsorinkomsten. Ook als uw organisatie niet aangemerkt is als btw-plichtig, is er een grote kans dat u voor de diensten die u aan sponsors verleent toch btw moet afdragen. Zo geldt er ook een btw-verplichting voor sponsoring in natura.

Btw-plichtig

Als uw vereniging of stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als btw-plichtig, geldt deze verplichting ook voor sponsorgelden. De btw van 21% berekent u door aan de sponsor door op de factuur het sponsorbedrag te verhogen met 21%. Dat bedrag draagt u af aan de Belastingdienst. De sponsor kan de aan hem gefactureerde btw meestal als voorbelasting weer aftrekken.

Niet btw-plichtig

Bent u door de Belastingdienst niet aangemerkt als btw-plichtig en gaat u aan de slag met sponsoring, dan is er een grote kans dat u voor de diensten die u aan sponsors verleent toch btw moet afdragen. Dit komt doordat er een tegenprestatie wordt geleverd voor het ontvangen van sponsorgelden (zoals sponsorborden, reclame op de website et cetera). Maar veel verenigingen en stichtingen die zich inzetten op maatschappelijk, cultureel, sportief en sociaal vlak hebben recht op een vrijstelling. Sportverenigingen hoeven geen btw af te dragen tot het bedrag van 31.765 euro. Voor andere organisaties geldt een vrijstelling tot een bedrag van 22.689 euro.

Sponsoring in natura

Ook sponsoring in natura telt mee voor de btw. Dus als u geen geld van de sponsor ontvangt, maar goederen zoals een computer, sportattributen of ander materiaal. De sponsor krijgt in ruil hiervoor bijvoorbeeld een naamsvermelding of toegangsbewijs voor een activiteit die u organiseert. Over de waarde die deze ruil vertegenwoordigd moet btw worden berekend.

Meer informatie

Op de vraag of er wel of niet btw over sponsorgeld betaald moet worden, is meer dan één antwoord mogelijk. Dit verschilt per situatie. Meer over de btw-plicht leest u in het artikel Btw afdragen ja of nee? Meer informatie over btw leest u op de website van de Belastingdienst.

Contact

Deel deze pagina

Dit artikel is eerder verschenen in ING Nieuws Zakelijk, de maandelijkse e-mailnieuwsbrief van de ING voor zakelijke klanten.

Meld u nu aan