Charitatieve organisatie

Instellingen die zich inzetten voor goede doelen

Charitatieve instellingen ondersteunen goede doelen met (financiële) middelen. Hier vindt u de belangrijkste informatie over dit type organisatie.

Kenmerken charitatieve instelling

Een charitatieve organisatie wordt ook wel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) genoemd. Het gaat hier om instellingen die zich inspannen voor een goed doel, bijvoorbeeld het Leger des Heils. Voor dit soort organisaties moeten de statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden een algemeen belang beogen.

Algemeen belang versus particulier belang

Het algemene doel van een charitatieve instelling kan beperkt zijn. Denk bijvoorbeeld aan het restaureren van een kerk. Talloze goede doelenorganisaties, zoals de Hartstichting of het Reumafonds, dienen daarentegen een groot algemeen belang. Streeft een organisatie ernaar om de nakomelingen van de oprichter financieel te steunen? Dan is er sprake van een particulier belang. Het verschil kan soms subtiel zijn en daarom is het raadzaam om bij het oprichten van een charitatieve instelling een notaris te raadplegen.

Charitatieve instellingen en de Belastingdienst

Beoordeelt de Belastingdienst uw charitatieve instelling als een ANBI? Dan kan uw organisatie vrijstelling krijgen van belasting over schenkingen en erfenissen. Dit betekent dat schenkers giften aan uw instelling onder voorwaarden ook kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting.

Voorwaarden voor een ANBI

Om een charitatieve instelling als ANBI aan te merken, moet deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. U vindt deze voorwaarden op de website van de Belastingdienst. Alleen instellingen die de belastinginspecteur als goed doel aanmerkt, krijgen de status van een ANBI.

Al uw bankzaken onder 1 dak

Wilt u de financiën van uw vereniging of stichting goed organiseren? Dan helpt de ING u graag met de juiste bankproducten. Bijvoorbeeld met het Verenigingen en Stichtingen Pakket, de Zakelijke Spaarrekening of een Inventaris- en Goederenverzekering.

Contact

Deel deze pagina