Sportvereniging

Verenigingen zonder winstoogmerk

Ongeveer een derde van de sporters is lid van een sportvereniging. In totaal telt Nederland 28.000 sportverenigingen. Hier vindt u de belangrijkste informatie over deze verenigingen.

Kenmerken sportvereniging

Sportverenigingen werken zonder winstoogmerk. Hun primaire doel is het organiseren van sportwedstrijden, maar lokaal zoeken steeds meer sportverenigingen samenwerking met scholen en bedrijven. Ze werken veel met vrijwilligers. Professionalisering en ledenwerving zijn hun belangrijke thema’s.

Een eigen accommodatie

Veel sportverenigingen hebben een eigen clubhuis en/of velden in eigendom. Dit betekent dat de vereniging is opgericht met een notariële akte en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Is er in het clubhuis een bar of kantine te vinden? Dan is de vereniging ook btw-plichtig.

Al uw bankzaken onder 1 dak

Wilt u de financiën van uw vereniging of stichting goed organiseren? Dan helpt de ING u graag met de juiste bankproducten. Bijvoorbeeld met het Verenigingen en Stichtingen Pakket, de Zakelijke Spaarrekening of een Inventaris- en Goederenverzekering.

Contact

Deel deze pagina

Actie voor voetbalverenigingen
€ 600 korting op een kassa en betaalautomaat met Contactloos betalen van ING.

Meer informatie