Stichting

Voor het verwezenlijken van een bepaald doel

Een stichting is een organisatie die een doel verwezenlijkt. Bijvoorbeeld het geven van scholing of het delen van een geloofsovertuiging. De belangrijkste informatie voor u op een rijtje.

Kenmerken stichting

Een stichting is een rechtspersoon en wordt opgericht bij notariële akte door 1 of meer personen. Dit kan ook een testament zijn. In dat geval ontstaat de stichting pas na het overlijden van degene die het testament heeft aangemaakt. Een stichting heeft geen leden en dus ook geen algemene ledenvergadering. In de statuten van de stichting staat wie welke bevoegdheden heeft. Het bestuur speelt daarbij meestal een belangrijke rol.

Doel van een stichting

Het woord 'stichting' maakt altijd deel uit van de naam. Zo ziet iedereen direct om welke rechtsvorm het gaat. Wettelijk gezien mag een stichting geen geld inzamelen en het vervolgens in eigen zak steken. Gebeurt dit wel? Dan kan de rechtbank de stichting ontbinden.

De statuten van een stichting

Onderstaande zaken staan in de statuten van een stichting:
  • Naam van de stichting
  • Doel
  • Oprichters
  • Vestigingsgemeente
  • Wijze van benoeming van het bestuur
  • Andere organen naast het bestuur

De oprichting en het doorgeven van wijzigingen

Een stichting schrijft u in bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt ook voor de namen en woonplaatsen van de bestuursleden en overige personen die de stichting vertegenwoordigen. Wilt u de statuten wijzigen of wijzigt het bestuur? Dan moet u de notariële akte aanpassen. Hiervoor kunt u terecht bij de notaris. Ook moet u de eventuele wijzigingen en veranderingen in het bestuur en andere personen in het handelsregister publiceren. Geloofsgenootschappen zijn niet verplicht de namen en adressen van bestuurders in te schrijven in het handelsregister. Daarom vraagt de ING in dat geval om een Verklaring kerkgenootschap in te vullen.

Al uw bankzaken onder 1 dak

Wilt u de financiën van uw vereniging of stichting goed organiseren? Dan helpt de ING u graag met de juiste bankproducten. Bijvoorbeeld met het Verenigingen en Stichtingen Pakket, de Zakelijke Spaarrekening of een Inventaris- en Goederenverzekering.

Contact

Deel deze pagina

Als eigenaar of bestuurslid bepaalt u wie er toegang hebben tot uw Zakelijke Rekening via Mijn ING Zakelijk. Bekijk hoe het werkt.

Bekijk de video