Contact

Deel deze pagina

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

 • Dekt aansprakelijkheid voor materiële- en letselschade
 • Dekking op maat
 • Deskundige en snelle schadeafwikkeling

Het product

Krijgt uw bedrijf een schadeclaim van een klant, werknemer of leverancier? Bescherm uw bedrijf met de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven van Nationale-Nederlanden.

Kenmerken Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

 • Dekking op maat
 • Deskundige en snelle schadeafwikkeling
 • Af te stemmen op de wensen van uw bedrijf
 • Ook ondersteuning bij onterechte claims
 • Uit te breiden met een dekking Werknemersschade
 • Onderdeel van het Zekerheidspakket

Waarvoor is de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven?

Deze verzekering beschermt u tegen het risico van aansprakelijkheid. Veroorzaakt u of uw werknemer schade aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders? En wordt u hiervoor aansprakelijk gesteld? Dan doet u een beroep op deze verzekering.

U kunt de verzekering uitbreiden met een speciale dekking voor werknemersschade. Daarmee verzekert u de schade die uw werknemers door een ongeval tijdens hun werk kunnen oplopen, maar waarvoor u volgens de wet niet aansprakelijk bent. Hierdoor stelt u zich op als een goed werkgever en zijn uw werknemers adequaat verzekerd.

Waar bent u voor verzekerd?

U bent verzekerd als u of uw werknemers tijdens werkzaamheden schade veroorzaken aan anderen en u hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Gaat het om kapotte spullen? Dan spreken we van materiële schade. Is er iemand ziek geworden, gewond geraakt of overleden? Dan spreken we van letselschade. Beide vormen van schade zijn via deze verzekering gedekt.

Wat vergoeden we niet?

Wij betalen niet bij schade:
 • als u die expres heeft veroorzaakt
 • veroorzaakt met of door een motorrijtuig
 • aan spullen die u huurt
 • aan spullen die u zelf heeft geleverd
 • als u expres overheidsregels heeft overtreden
In de polisvoorwaarden staat precies waarvoor u verzekerd bent.

Onderdeel van het Zekerheidspakket

De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven is onderdeel van het Zekerheidspakket. Naast deze verzekering kunt u nog andere verzekeringen aan dit pakket toevoegen ter bescherming tegen de belangrijkste schaderisico’s in uw branche en beroep. De kenmerken van het Zekerheidspakket:
 • Op basis van uw branche en beroep krijgt u een voorselectie van schadeverzekeringen die belangrijk voor u kunnen zijn
 • U bepaalt zelf welke verzekering u daarvan neemt
 • De dekkingen zijn op elkaar afgestemd, u bent dus niet dubbel verzekerd.
 • U kiest 1 eigen risico voor het hele pakket. Het eigen risico geldt per schadegeval en niet per verzekering.
 • Pakketkorting al vanaf 2 verschillende verzekeringen
 • Dagelijks opzegbaar

Voor wie?

Voor wie is de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven?

Deze verzekering is voor ondernemers met:
 • Maximaal 10 werknemers *
 • Minder dan € 2,5 miljoen omzet
* De eigenaar wordt meegeteld bij het aantal vaste medewerkers. Het maakt niet uit of u parttime of fulltime medewerkers in dienst heeft. Uitzendkrachten en stagiaires tellen ook mee.
Daarnaast kunt u in de branche horeca het aantal verzekerden nog uitbreiden met maximaal 10 oproepkrachten.

Premie

Welke factoren hebben invloed op de premie?

De premie is onder andere afhankelijk van:
 • Het soort bedrijf
 • De jaaromzet
De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven maakt deel uit van het Zekerheidspakket. Als u de premie berekent, dan ziet u alle verzekeringen die u binnen het Zekerheidspakket kunt aanvragen. Een door ING aangeraden voorselectie is aangevinkt, maar u bent uiteraard vrij om de verzekering(en) te kiezen die u zelf belangrijk vindt.

Pakketkorting

Omdat de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven onderdeel uitmaakt van het Zekerheidspakket, komt u mogelijk in aanmerking voor pakketkorting. De korting wordt bepaald door het aantal verzekeringen dat u sluit. Meerdere Autoverzekeringen in dit pakket tellen 1 keer mee voor het bepalen van het kortingspercentage.

Aantal verzekeringenKorting
10%
22%
34%
46%
58%
6 en meer10%
 

Heeft u vragen?

U kunt de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (onderdeel van het Zekerheidspakket van Nationale-Nederlanden) direct online afsluiten via ING. Heeft u vragen, bel ons dan op 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of kom langs op een ING-kantoor.

Voorwaarden

Uw verzekering in het kort

Om u inzicht te geven in de belangrijkste punten uit de polisvoorwaarden, hebben wij deze voor u samengevat. U leest bijvoorbeeld wat de verzekering inhoudt, wat u van Nationale-Nederlanden mag verwachten en wat u moet doen bij schade.

Polisvoorwaarden op maat

De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven is onderdeel van het Zekerheidspakket. De polisvoorwaarden van de verzekeringen in het Zekerheidspakket worden voor u op maat gemaakt. Bereken online de premie van uw Zekerheidspakket, dan krijgt u een premie-overzicht én alle polisvoorwaarden direct per e-mail toegestuurd.

Samenwerking met Nationale-Nederlanden

ING vindt het belangrijk om haar klanten een breed assortiment van financiële diensten aan te bieden. Voor het Zekerheidspakket werken wij samen met Nationale-Nederlanden. In de praktijk betekent dit dat de premie wordt geïncasseerd door Nationale-Nederlanden. Een eventuele schadevergoeding ontvangt u ook van hen.

Veelgestelde vragen