Contact

Deel deze pagina

Rechtsbijstandverzekering Bedrijven

Vast onderdeel van het Zekerheidspakket

 • Professionele rechtshulp bij zakelijke conflicten
 • Ook rechtsbijstand bij incasso
 • Telefonische Advies Service

Het product

Het zal u maar gebeuren. Een zakelijk conflict dat uitmondt in een rechtszaak. Met de Rechtsbijstandverzekering Bedrijven van Nationale-Nederlanden bent u verzekerd van professionele juridische bijstand van SRK Rechtsbijstand.

Kenmerken Rechtsbijstandverzekering Bedrijven

 • Professionele rechtshulp bij zakelijke conflicten
 • Rechtsbijstand bij incasso
 • Telefonische Advies Service met online Terugluister Service
 • Onderdeel van het Zekerheidspakket

Waarvoor is de Rechtsbijstandverzekering Bedrijven?

U kunt een beroep doen op deze verzekering bij:
 • Betwist ontslag van een werknemer
 • Meningsverschil over de contractinhoud met een leverancier
 • Juridisch geschil met een afnemer
 • Weigering van een (bouw)vergunning door de overheid

Wat is verzekerd?

De verzekering biedt dekking voor geschillen die voortvloeien uit de uitoefening van het bedrijf of beroep. Daarnaast is er meestal ook dekking voor:
 • Geschillen met leveranciers
 • Geschillen met afnemers
 • Rechtsbijstand bij incasso

Wat is niet verzekerd?

Een aantal situaties is niet verzekerd:
 • Het juridische probleem was al te verwachten of speelde al toen u de verzekering afsloot.
 • Fiscale kwesties
 • Het overnemen of beëindigen van uw bedrijf of als er sprake is van faillissement.
 • Uw financiële belang bij het probleem is kleiner dan een bepaald bedrag. (franchise). De hoogte van uw franchise staat vermeld in de polis.
Een overzicht van alle uitsluitingen, leest u in de polisvoorwaarden.

Onafhankelijke rechtshulp

De rechtshulp die u krijgt bij deze verzekering, wordt uitgevoerd door juristen en advocaten van SRK Rechtsbijstand. Dit is een geheel onafhankelijke en gespecialiseerde stichting. Hierdoor is er geen belangenverstrengeling en is uw privacy gegarandeerd. Hier leest u meer over deze organisatie.

Geen kostenmaximum bij rechtshulpverlening door SRK Rechtsbijstand

Als SRK Rechtsbijstand rechtshulp verleent, dan geldt er geen maximum aan de vergoeding van de kosten voor rechtshulp. Verleent een andere partij dan SRK Rechtsbijstand de rechtshulp (bijvoorbeeld een advocaat die niet bij SRK Rechtsbijstand werkt), dan geldt er wel een maximum aan de vergoeding van de kosten.

Deze maxima zijn: 

€ 100.000 per Dekking, waarvan

 • € 30.000 voor geschillen met leveranciers of afnemers 
 • € 10.000 voor Incassorecht

Telefonische Advies Service

Met de Rechtsbijstandverzekering Bedrijven kunt u ook gebruik maken van de Telefonische Advies Service van SRK met online Terugluister Service. Heeft u een dringend probleem en is er direct actie nodig ? Bijvoorbeeld als u iemand op staande voet wilt ontslaan? Bel dan met de Telefonische Advies Service van SRK. Die helpt u snel om de juiste beslissing te nemen.

Voor wie?

Voor wie is de Rechtsbijstandverzekering Bedrijven?

Deze verzekering is voor ondernemers:
 • Met maximaal 10 werknemers*
 • Met minder dan € 2,5 miljoen omzet
* De eigenaar wordt meegeteld bij het aantal vaste medewerkers. Het maakt niet uit of u parttime of fulltime medewerkers in dienst heeft. Uitzendkrachten en stagiaires tellen ook mee.
Daarnaast kunt u in de branche horeca het aantal verzekerden nog uitbreiden met maximaal 10 oproepkrachten.

Premie

Welke factoren hebben invloed op de premie?

De premie is onder andere afhankelijk van:
 • De activiteiten van het bedrijf
 • Het aantal werknemers
 • De jaaromzet
De Bedrijfsrechtsbijstandverzekering maakt deel uit van het Zekerheidspakket. Als u de premie berekent, dan ziet u alle verzekeringen die u binnen het Zekerheidspakket kunt aanvragen. Een door de ING aangeraden voorselectie is aangevinkt, maar u bent uiteraard vrij om de verzekering(en) te kiezen die u zelf belangrijk vindt.

Heeft u vragen?

U kunt de Rechtsbijstandverzekering Bedrijven (onderdeel van het Zekerheidspakket van Nationale-Nederlanden) direct online afsluiten via ING. Heeft u vragen, bel ons dan op 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of kom langs op een ING-kantoor.

Voorwaarden

Uw verzekering in het kort

Om u toch alvast inzicht te geven in de belangrijkste punten uit de polisvoorwaarden, hebben wij deze voor u samengevat. U leest bijvoorbeeld wat de verzekering inhoudt, wat u van Nationale-Nederlanden mag verwachten en wat u moet doen bij schade.

Polisvoorwaarden op maat

De Rechtsbijstandverzekering Bedrijven is onderdeel van het Zekerheidspakket. De polisvoorwaarden van de verzekeringen in het Zekerheidspakket worden voor u op maat gemaakt. Bereken online de premie van uw Zekerheidspakket, dan krijgt u een premie-overzicht én alle polisvoorwaarden direct per e-mail toegestuurd.

Eigen risico

 • Voor deze verzekering geldt geen eigen risico, maar een franchise van € 250
 • Voor de dekking Motorrijtuigrechtsbijstand geldt geen franchise bij het verlenen van verhaalsrechtsbijstand en strafrechtsbijstand

Samenwerking met Nationale-Nederlanden

ING vindt het belangrijk om haar klanten een breed assortiment van financiële diensten aan te bieden. Voor het Zekerheidspakket werken wij samen met Nationale-Nederlanden. In de praktijk betekent dit dat de premie wordt geïncasseerd door Nationale-Nederlanden. Een eventuele schadevergoeding ontvangt u ook van hen.

Veelgestelde vragen