Contact

Deel deze pagina

Bedrijfsschadeverzekering

Af te sluiten als onderdeel van het Zekerheidspakket

 • Vaste lasten zoals huur en salarissen kunnen blijven betalen
 • Dekking kosten van opnieuw opstarten na schade
 • Dekking voor derving van brutowinst

Het product

Waterschade? Brand? Met de Bedrijfsschadeverzekering van Nationale-Nederlanden stelt u de continuïteit van uw bedrijf na dit soort incidenten veilig.

Kenmerken Bedrijfsschadeverzekering

 • Verzekering waarmee u na schade vaste lasten zoals huur en salarissen kunt blijven betalen
 • Dekking van extra kosten om het bedrijf na schade weer snel op gang te krijgen
 • Dekking voor derving van brutowinst
 • Onderdeel van het Zekerheidspakket

Waarvoor is de Bedrijfsschadeverzekering?

Door schade aan uw bedrijfsgebouw, inventaris of goederen kan uw bedrijf stil komen te liggen. Dat betekent dat u dan geen inkomsten heeft, terwijl de vaste kosten zoals huur en salarissen gewoon doorlopen. De Bedrijfsschadeverzekering biedt u bij schade een uitkering waarmee u deze vaste lasten kunt betalen.

Wat is verzekerd?

Als er schade ontstaat aan uw bedrijfsgebouw of wat daarin staat, heeft dat vaak gevolgen voor uw inkomsten. De Bedrijfsschadeverzekering dekt dit soort gevolgen. Zo ontvangt u onder andere een uitkering als uw bedrijf tijdelijk dicht moet door brand, inbraak , vandalisme of waterschade. Of als de straat wordt afgezet na schade aan een ander gebouw in de omgeving. Maar ook als u schade heeft als gevolg van een storing op uw website waardoor uw klanten geen transacties kunnen starten of voltooien.

En staat uw bedrijf in een winkelcentrum? Dan bent u ook verzekerd als een ander bedrijf in het winkelcentrum schade heeft en uw bedrijf daardoor tijdelijk dicht moet. Daarnaast vergoeden we eventuele expertise-en bereddingskosten. Expertisekosten zijn de kosten voor het vaststellen van de schade. Bereddingskosten zijn alle kosten om acute schade te beperken. In de polisvoorwaarden leest u wat er allemaal is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd tegen schade die is ontstaan door een aardbeving of overstroming. Een overzicht van alle situaties waarin schade niet is gedekt, leest u in de polisvoorwaarden.

Welk bedrag ontvangt u?

U ontvangt bij schade een uitkering om het verlies van uw brutowinst op te vangen. Brutowinst is de nettowinst vermeerderd met de vaste kosten. De uitkering stopt als:
 • Uw bedrijfsgebouwgebouw is hersteld of herbouwd
 • De productie en/of omzet weer op het oude peil is
 • De uitkeringstermijn die in de verzekeringspolis staat, is afgelopen

Voor wie?

Voor wie is de Bedrijfsschadeverzekering?

Deze verzekering is voor ondernemers met:
 • Maximaal 10 werknemers *
 • Minder dan € 2,5 miljoen omzet
* De eigenaar wordt meegeteld bij het aantal vaste medewerkers. Het maakt niet uit of u parttime of fulltime medewerkers in dienst heeft. Uitzendkrachten en stagiaires tellen ook mee.
Daarnaast kunt u in de branche horeca het aantal verzekerden nog uitbreiden met maximaal 10 oproepkrachten.

Premie

Welke factoren hebben invloed op de premie?

De premie is onder andere afhankelijk van:
 • De activiteiten van uw bedrijf
 • Het verzekerde bedrag
 • Het materiaal waaruit het bedrijfsgebouw bestaat
De Bedrijfsschadeverzekering maakt deel uit van het Zekerheidspakket. Als u de premie berekent, dan ziet u alle verzekeringen die u binnen het Zekerheidspakket kunt aanvragen. Een door ING aangeraden voorselectie is aangevinkt, maar u bent uiteraard vrij om de verzekering(en) te kiezen die u zelf belangrijk vindt.

Heeft u vragen?

U kunt de Bedrijfsschadeverzekering (onderdeel van het Zekerheidspakket van Nationale-Nederlanden) direct online afsluiten via ING. Heeft u vragen, bel ons dan op 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of kom langs op een ING-kantoor.

Voorwaarden

Uw verzekering in het kort

Om u inzicht te geven in de belangrijkste punten uit de polisvoorwaarden, hebben wij deze voor u samengevat. U leest bijvoorbeeld wat de verzekering inhoudt, wat u van Nationale-Nederlanden mag verwachten en wat u moet doen bij schade.

Polisvoorwaarden op maat

De Bedrijfsschadeverzekering is onderdeel van het Zekerheidspakket. De polisvoorwaarden van de verzekeringen in het Zekerheidspakket worden voor u op maat gemaakt. Bereken online de premie van uw Zekerheidspakket, dan krijgt u een premie-overzicht én alle polisvoorwaarden direct per e-mail toegestuurd.

Eigen risico

 • Er is één eigen risico voor het hele pakket. Het eigen risico geldt per schadegeval en niet per verzekering
 • Het eigen risico is € 250 tenzij in een specifieke situatie een hoger eigen risico geldt, dan geldt het hoogste bedrag voor alle betrokken verzekeringen samen

Samenwerking met Nationale-Nederlanden

ING vindt het belangrijk om haar klanten een breed assortiment van financiële diensten aan te bieden. Voor het Zekerheidspakket werken wij samen met Nationale-Nederlanden. In de praktijk betekent dit dat de premie wordt geïncasseerd door Nationale-Nederlanden. Een eventuele schadevergoeding ontvangt u ook van hen.

Veelgestelde vragen