Tips voor uw belastingaangifte

7 tips voor u als zelfstandig ondernemer

Ook u als ondernemer moet belastingaangifte doen. Wat is hierbij belangrijk te weten? Enkele tips voor de aangifte.

1. Vergeet nooit meer uw BTW-aangifte met de app Btw-Alert

De Belastingdienst kan u eraan helpen te herinneren BTW-aangifte te doen. Via www.belastingdienst.nl kon u al een e-mail naar uzelf laten sturen zodra uw aangifte voor u klaar stond. Sinds kort is er ook de app Btw-Alert. Hiermee kunt u nagaan wanneer u uiterlijk aangifte moet doen, herinneringsberichten instellen op uw smartphone of tablet en direct tijd reserveren in uw agenda om de aangifte te doen. Met de app kunt u ook het betalingskenmerk bij de aangifte opzoeken.

2. Vraag tijdig en gemotiveerd uitstel aan

De fiscus is strenger geworden voor mensen die hun belastingaangifte te laat indienen. U voorkomt problemen zoals verzuimboetes en te hoge aanslagen door tijdig en gemotiveerd uitstel van uw aangifte aan te vragen. Let op: dit kan alleen in uitzonderlijke situaties waarin sprake is van een ernstige calamiteit. Is dat bij u het geval? Neem dan contact op met uw belastingkantoor.

3. Neem bij complexe fiscale momenten contact op met de Belastingdienst

Neem bij fiscale momenten - bij de start of beëindiging van uw bedrijf - contact op met de fiscus. U laat dan checken of uw ‘belastinghuishouding’ in orde is of niet. Zo’n vooroverleg met de Belastingdienst werkt heel verhelderend. De aangifte achteraf wordt dan minder belangrijk. De afspraken uit het vooroverleg leggen partijen vast in een overeenkomst.

4. Houd de administratie op orde en voldoe aan de bewaarplicht

Elk bedrijf moet een administratie bijhouden van werkzaamheden en financiële gegevens. Daarvoor gelden wettelijke bewaartermijnen die tot 7 jaar oplopen. In bijzondere gevallen draagt u geen BTW af over uw omzet (vergoeding), maar over uw winstmarge. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u gebruikte goederen, antiquiteiten of kunstvoorwerpen verkoopt. U past dan de margeregeling toe. Bij de margeregeling wordt er BTW geheven over het verschil tussen de in- en verkoopprijs. Als de margeregeling wordt toegepast moet dit op de factuur vermeld worden.

5. Zorg voor een goede urenadministratie

De zelfstandigenaftrek op grond van het urencriterium is uw grootste aftrekpost. En juist het wel of niet voldoen aan het urencriterium zorgt voor de meeste fouten in de aangifte. Het advies is dan ook om dagelijks een gespecificeerde urenadministratie bij te houden. Regel hiervoor is dat u minimaal 1.225 uur per jaar aan uw onderneming besteedt. Voor mensen die vanuit de WIA starten is dat normaal gesproken 800 uur.

6. Gebruik aftrekposten en fiscale reserves

Er bestaat een grote lijst aan posten die tot 44% aftrekbaar zijn. Ook de investeringsaftrek is een heel interessant gebied. Naarmate u meer investeert, wordt de aftrekpost kleiner. U kunt daarom beter uw investeringen over meerdere boekjaren verspreiden.

7. Doorschuivingsfaciliteit

  • Moest u voorheen bij beëindiging van uw eigen bedrijf eerst afrekenen met de fiscus, nu mag u het bedrag meenemen naar een nieuwe onderneming (doorschuivingsfaciliteit).
  • Ook om financiële redenen kunt u tegenwoordig beter in een milieuvriendelijke auto rijden. De bijtelling voor een auto met geringe CO2-uitstoot is namelijk drastisch verlaagd naar 14%.
  • De Belastingdienst speelt ook in op de kredietcrisis nu het water veel mkb’ers aan de lippen staat. Zo mogen sommige investeringen sneller (in 2 jaar) van de winst worden afgeschreven.

8. Ga na of er convenanten zijn gesloten

De Belastingdienst voert met grote intermediairs, die de aangifte van verschillende kleine ondernemers verzorgen, besprekingen om tot convenanten over de kwaliteit van de aangiftes te komen. Dit gebeurt ook met brancheorganisaties. Voordeel voor u is dat uw aangifte sneller wordt afgehandeld. Aan de hand van steekproeven wordt gekeken of het (wederzijdse) vertrouwen terecht is. De nieuwe aanpak geldt voor alle belastingen.

9. Dien een btw-suppletie in

Heeft u teveel btw aangegeven en betaald? Dan kunt u deze fout niet herstellen door deze btw te verrekenen in de aangifte over een later tijdvak. Wel kunt u met een ‘Suppletie omzetbelasting’ correcties op eerder ingediende btw-aangiften doorgeven. Een suppletie omzetbelasting is dus geen aangifte. De suppletie wordt aangemerkt als een verbetering van eerder ingediende aangiften omzetbelasting.

Contact

Deel deze pagina